Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

http://caim.com.pl/wp-content/uploads/2018/07/logo-cam-www@2x.png

Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu jest partnerem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Izby Gospodarczej w  projekcie „Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji: POWR.02.17.00-00-0083/17-00. Więcej informacji

Zaproszenie do wzięcia udziału

 

w jednym z paneli dyskusyjnych o mediacjach gospodarczych dla przedstawicieli sądownictwa, prokuratury, pracowników regionalnych izb obrachunkowych, mediatorów, przedsiębiorców i innych podmiotów gospodarczych oraz absolwentów studiów (na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, przedsiębiorczość i pokrewne, a także absolwentów studiów podyplomowych z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów).

 

DATA :  25.09.2019r. oraz 04.10.2019r. w godz. 9:00-16:00

MIEJSCE:  Biurowiec Omega, 11 piętro

                   ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań

Organizator:   Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Poznaniu

Panele dyskusyjne: mają służyć zidentyfikowaniu barier w skutecznym funkcjonowaniu mediacji w sprawach gospodarczych z uwzględnieniem uwarunkowań Województwa Wielkopolskiego oraz oczekiwań różnych grup interesariuszy. Stanowią forum dla wymiany opinii oraz doświadczeń dotyczących mediacji gospodarczej. Umożliwiają formułowanie wniosków w zakresie efektywnego wykorzystywania tej instytucji na gruncie obowiązujących  regulacji prawnych oraz postulatów de lege ferenda.

Wnioski z przeprowadzonych paneli zostaną zebrane, opracowane i wydane w postaci publikacji jako poradnik dobrych praktyk.

Liczba miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Program panelu i formularz rejestracyjny znajdzie Państwo poniżej. Podpisane formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: ul. Św. Marcin 24, lok. 402, 61-805 Poznań, lub mailowo na adres: sekretariat@caim.com.pl do 7 dni przed terminem wybranego panelu.

 • Program panelu 25.09.2019r. tutaj
 • Program panelu 04.10.2019r. tutaj
 • Formularz rejestracyjny tutaj

Dodatkowe informacje e-mail: projekty@mediacje.pl lub pod nr. tel: 539 333 904


http://caim.com.pl/wp-content/uploads/2018/07/logo-cam-www@2x.png

Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu jest partnerem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Izby Gospodarczej w  projekcie „Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji: POWR.02.17.00-00-0083/17-00. Więcej informacji

Szkolenie organizowane w ramach projektu
„Centrum Arbitrażu i 
Mediacji - Koordynator przy Konfederacji Lewiatan”
„WPROWADZENIE DO PUBLIC RELATIONS DLA MEDIATORÓW, CZYLI JAK MÓWIĆ O MEDIACJI”

 

w dniu:  13.06.2019r. (rekrutacja zamknięta, szkolenie odbyte)

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, gwarantującą przestrzeń dla indywidualnej aktywności, pozwalającą na praktyczne ćwiczenie swoich umiejętności i uzyskanie informacji zwrotnej w warunkach zapewniających szacunek i poufność.
Udział w szkoleniu pomoże Uczestnikom w wyborze konkretnych działań i określeniu podstawowych elementów planu działań z zakresu PR, mającego na celu budowę i dbanie o wizerunek mediatora, z uwzględnieniem jego indywidualnych oczekiwań i predyspozycji.

Szkolenie poprowadzi:
Olga Widerszal- Socjolog, specjalista public relations, mediator, trener, prezes Fundacji Rozwoju Mediacji, ekspert ds. mediacji Klubu Sportowa Polska. Posiada certyfikat trenerski zgodny z Europejskimi Ramami Kwalifikacyjnymi; prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji, rozwiązywania konfliktów, mediacji, warsztaty z redukcji stresu. Jest autorem artykułów na temat mediacji, komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Przez lata współpracowała z biznesem w zakresie public relations. Prowadzi mediacje od 2004 r., specjalizuje się w prowadzeniu mediacji gospodarczych, pracowniczych i cywilnych. Wpisana na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.

Miejsce szkolenia: Poznań
Liczba miejsc ograniczona.

Chęć udziału w szkoleniu prosimy zgłaszać 
na adres mailowy: m.niekrasiewicz@mediacje.poznan.pl
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na podany wyżej adres e-mail.

 


Bezpłatne, dwudniowe szkolenia dla przedstawicieli mediatorów z województwa wielkopolskiego mające na celu przybliżenie poziomu wiedzy uczestników w zakresie mediacji, w tym gospodarczej.

w dniach: 24 i 31.05.2019r. (rekrutacja zamknięta, szkolenie odbyte)

miejsce:  Poznań, ul. Towarowa 35, sala Turkusowa, VI ptr. biurowiec DELTA


W celu zgłoszenia należy przesłać skan wypełnionego i podpisanego
formularza zgłoszeniowego na szkolenie, oświadczenia uczestnika projektu oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie na adres projekty@mediacje.poznan.pl , bądź wysłać pocztą tradycyjną na adres Wielkopolskiego CAM: 61-805 Poznań, ul. Św. Marcin 24/402, czy też wypełnić osobiście w siedzibie Wielkopolskiego CAM w Poznaniu, ul. Św. Marcin 24/402

Formularze zgłoszeniowe powinny być wydrukowane w kolorze i w takiej postaci dostarczone na szkolenie.

Formularze do pobrania

1) deklaracja udziału w projekcie WCAM_mediatorzy

3)Formularz zgłoszeniowy_ mediatorzy

3) oświadczenie WCAM

Program

Dodatkowe informacje e-mail: projekty@mediacje.poznan.pl lub pod nr. tel.: 539 333 904 i 502 142 739

regulanim szkoleń

Szkolenie dla sędziów planowane jest w dniach:

17 i 18.06.2019r. (rekrutacja zamknięta, szkolenie odbyte).

Szkolenie dla prokuratur  planowane jest w dniach:

20 i 21.05.2019r. (rekrutacja zamknięta, szkolenie odbyte).

Szkolenie dla środowiska sądownictwa

dla sędziów, asystentów, asesorów, referendarzy sądowych z terenu województwa wielkopolskiego   ma na celu podniesienie poziomu wiedzy uczestników w zakresie mediacji gospodarczej. Najbliższe 2 - dniowe szkolenie odbędzie w Sądzie Rejonowym w Koninie  w dniach 4 i 11 grudnia 2018 roku w godz. 9.00 – 16.00 (szkolenie odbyte)

W celu zgłoszenia należy przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na szkolenie, oświadczenia uczestnika projektu oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie na adres projekty@mediacje.poznan.pl , bądź wysłać pocztą tradycyjną na adres Wielkopolskiego CAM: 61-805 Poznań, ul. Św. Marcin 24/402, czy też wypełnić osobiście w siedzibie Wielkopolskiego CAM w Poznaniu, ul. Św. Marcin 24/402

Dodatkowe informacje e-mail: projekty@mediacje.poznan.pl lub pod nr. tel.: 539 333 904 i 667 618 434

Pobierz dokumenty

21.09.2018

Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu na potrzeby projektu Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji zaprasza do złożenia ofert cenowych na  przeprowadzenie szkoleń z zakresu mediacji gospodarczych dla przedstawicieli sądownictwa, prokuratury, mediatorów na terenie Wielkopolski. Szczegóły dotyczące poszczególnych dokumentów znajdują się w zapytaniach ofertowych do pobrania

Dokumenty do pobrania

Szkolenie dla mediatorów Poznań
Szkolenie dla przedstawicieli sądownictwa w roku 2019
Szkolenie dla przedstawicieli prokuratur

 

21.09.2018 r.

 1. Formularz oferty_ Szkolenia Pobierz
 2. Zapytanie ofertowe _Szkolenia Pobierz

31.08.2018 r.

 1. Formularz oferty_ Szkolenia Pobierz
 2. Zapytanie ofertowe _Szkolenia Pobierz

09.04.2018r

 1. Formularz oferty WCAM Pobierz »
 2. Zapytanie ofertowe statut WCAM Pobierz »
 3. Formularz oferty WCAM Pobierz »
 4. Zapytanie ofertowe regulamin WCAM Pobierz »
 5. Formularz oferty WCAM Pobierz »
 6. Zapytanie ofertowe dokumenty WCAM Pobierz »
 7. Standardy funkcjonowania CAM Pobierz »