Joanna Rajewska de Mezer

Wiceprezes Zarządu PCM, prawnik, radca prawny, mediator, wykładowca uniwersytecki.

KONTAKT

Telefon 691-742-992

e-mail: jdemezer@amu.edu.pl

Joanna Rajewska de Mezer (dr)

Rodzaj prowadzonych mediacji:


 • rodzinne,
 • cywilne
 • oświatowe,
 • szkolne
 • rówieśnicze

Wykształcenie:


Magister prawa, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1999), doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki (2008) rozprawa doktorska pt. „Readaptacja społeczna wychowanków zakładów poprawczych”,

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu (od 2004 nr wpisu na listę PZ/1939). Ukończyła Studium Interwencji Kryzysowej DCP we Wrocławiu (2021)

Kursy i szkolenia dot. mediacji:


 • Studium Mediacji, szkolenie bazowe z zakresu mediacji (w wymiarze 80 godzin) organizatorDolnośloskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu październik 2016- styczeń 2017, Zaświadczenie nr8189/DCP/01/2017/Z
 • Konferencja w ramach II edycji „Poznańskiego Salonu Mediacji” pt „Mediacjagospodarcza – bariery, jak je pokonać z perspektywy sędziego, pełnomocnika, przedsiębiorcy, mediatora”, organizator Sąd Okręgowy w Poznaniu, 18 października 2016r.
 • Szkolenie specjalistyczne - Mediator rodzinny w sprawach rozwodowych i separacyjnych (w wymiarze 78 godzin), organizator Polskie Centrum Mediacji w Warszawie 12-14 października 2018. Dyplom nr 1659/MR/Warszawa/2018.
 • Konferencja szkoleniowa „Potencjał Mediacji. Jak budować mosty współpracy?”, organizator Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu, Poznań 15 października 2018r.
 • Szkolenie „Mediacje dla Specjalistów Pierwszego Kontaktu”,organizator Poznańskie Centrum Mediacji, (wymiar 4 godziny),Poznań, 19 czerwca 2018r.
 • Szkolenie specjalistyczne z mediacji szkolnych, rówieśniczych, oświatowych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego (w wymiarze 40 godzin) –Warszawa21-24 marca 2019r. Dyplom nr 1273/MKSROiN/Warszawa/2019
 • Szkolenie specjalistyczne dla mediatorów - Język w mediacji. Poznań 17 kwietnia 2019r.
 • Szkolenie - Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów, (w wymiarze 8 godzin), organizowanego przez Polskie Centrum Mediacji oraz Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji – Poznań 13 czerwca 2019 r.
 • Konferencja „Jak budować mosty współpracy? Mediacje: rodzina, biznes administracja”, organizator Polskie Centrum Mediacji i Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, Poznań,18 października 2019 r. zaświadczenie nr 41/2019/3/PCM.
 • Konferencja Szkoleniowa „Sprawiedliwość naprawcza w konfliktach”, organizator Uniwersytet SWPS, Poznań, 6 grudnia 2019 r.
 • Szkolenie - Mediacja administracyjna z perspektywy mediatora, Polskie Centrum Mediacji, Poznań 11 grudnia 2019 r.
 • Studium Interwencji Kryzysowej, Dolnośloskie Centrum Psychoterapii (w wymiarze 160 godzin), Wrocław październik 2020- maj 2021 r.
 • Szkolenie Konflikt mile widziany – mediacje w środowisku pracy (wymiar 16 godzin), organizator Polskie Centrum Mediacji, Poznań 13-14 stycznia 2022 r.

Informacje o mediatorze

Prawnik, radca prawny i mediator z zainteresowaniami zawodowymi z zakresu pedagogiki i pracy socjalnej. Wieloletnia współpracowniczka w zakresie obsługi prawnej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie prawa rodzinnego i prawa pomocy społecznej. Wykładowca akademicki na Wydziale Studiów Edukacyjnych i Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca Studiów Podyplomowych z zakres organizacji i zarządzania pomocą społeczna, Podyplomowego Studium Gerontologii, Podyplomowego Studium Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.
Zwolenniczka i propagatorka idei pozasądowego rozwiązywania sporów w drodze mediacji. Uczestniczka kilkudziesięciu konferencji o tematyce prawnej, pedagogicznej i społecznej oraz autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych z tego zakres.
Współpracowniczka Fundacji Re-Start (zajmującej się problematyką przeciwdziałania przemocy w domowej), Członek European Society of Criminology ESC (oraz Teaching Education Research Association (TERA).