Perspektywa dziecka w mediacji rodzinnej

Konstruowanie planu opieki rodzicielskiej

Cele szkolenia

 • przekazanie wiedzy na temat korzyści płynących z zastosowania mediacji w sprawach rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla pośrednich aktorów procesu rozwodowego – dzieci,
 • omówienie (z odwołaniem do przykładów z pracy z grupą) psychologicznych aspektów funkcjonowania dziecka w sytuacji rozwodu/rozstania rodziców,
 • przedstawienie zasad konstrukcji planu opieki rodzicielskiej jako elementu ugody mediacyjnej w sprawach rozwodowych,
 • przećwiczenie umiejętności konstruowania planu opieki rodzicielskiej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności  tworzenia planu opieki rodzicielskiej, w szczególności do mediatorów prowadzących mediację w sprawach rodzinnych. Adresatami szkolenia są także pełnomocnicy stron specjalizujący się w sprawach rodzinnych/rozwodowych (adwokaci, radcy prawni, jak również inni specjaliści pracujący z rodziną w sytuacji rozwodu/w kryzysie). Szkolenie przeznaczone jest dla studentów kierunków psychologicznych, pedagogicznych, prawniczych, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności w tym obszarze.

Zagadnienia

Przewiduje się, że po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • poszerzy wiedzę na temat korzyści płynących z zastosowania mediacji rodzinnej,
 • zwiększy swoją wiedzę na temat psychologicznych podstaw funkcjonowania dziecka w sytuacji rozwodu/rozstania rodziców,
 • zwiększy świadomość na temat możliwości pośredniego angażowania dzieci w ustalenia z procesu mediacyjnego,
 • zdobędzie umiejętności konstruowania planu opieki rodzicielskiej,
 • pozna techniki pracy mediacyjnej służące zwiększeniu szans na implementację zapisów ugody mediacyjnej.

Metody szkoleniowe

 • case study
 • wykład aktywizujący
 • dyskusja problemowa
 • zadania/ćwiczenia praktyczne

Ewelina Flatow -Kaleta

Trener

Ewelina Flatow-Kaleta
mediator, pedagog, szkoleniowiec, wykładowca akademicki

Mediatorka wpisana na listę stałych mediatorów w sprawach rodzinnych Sądu Okręgowego w Poznaniu, pedagog. Więcej o prowadzącym »

Miejsce szkolenia

Poznań

Cena

700zł/osoba

Dodatkowe informacje

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu!
Ilość miejsc ograniczona.

Termin

Do ustalenia bezpośrednio z prowadzącym: 
ewelina.flatow@mediacje.poznan.pl