Władze oddziału

Stowarzyszenie Polskie Centrum Mediacji powstało w maju 2000 r. jako kontynuacja działalności powołanego w 1995 r. Zespołu ds. Wprowadzenia Mediacji w Polsce. Jest najstarszą tego typu organizacją w Polsce. Założycielem i pierwszym prezesem Stowarzyszenia była dr Janina Waluk. PCM posiada ponad 1000 członków w całej Polsce. Wydaje kwartalnik Mediator.

W 2007 r. utworzony został Oddział PCM w Poznaniu, który obecnie liczy kilkudziesięciu członków, w tym kilkunastu czynnych mediatorów.

Członek Zarządu, Skarbnik
Więcej
Członek Zarządu
Więcej