Jolanta Grubińska-Jaskuła

Mediator, pedagog
Jolanta Grubińska-Jaskuła

KONTAKT

jola.grubinska@o2.pl
Telefon: 507 635 512

Rodzaj prowadzonych mediacji:


 • cywilne,
 • rodzinne,
 • pracy,
 • karne.

Wykształcenie


 • Magister pedagogiki, w specjalności resocjalizacja – Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
 • Studia podyplomowe: „Zarządzanie zasobami ludzkimi – kadry i płace” – Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Ukończone kursy i szkolenia (dot. mediacji):


 • szkolenie „Mediacje Rodzinne” – Polskie Centrum Mediacji
 • szkolenie „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” – Ministerstwo Sprawiedliwości
 • szkolenie „Propagowanie Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów” – PM Group Laax Sp. z.o.o. - Ministerstwo Sprawiedliwości
 • staż mediacyjny w Ośrodku Mediacji przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu
 • konferencja „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce: Państwo a ADR” – Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej
 • konferencja „Mediacja w sprawach sądowych, edukacji i praktyce” – V Oławska Konferencja Mediacyjna
 • konferencja „Mediacja w praktyce” – VI Oławska konferencja Mediacyjna
 • konferencja „5 Wymiarów komunikacji. Jak budować mosty współpracy?” – Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu
 • warsztaty: „Prawne aspekty mediacji” – Polskie Centrum Mediacji oddział w Poznaniu

 

Informacje o mediatorze

Wpisana na Listę Stałych Mediatorów Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz ujęta w wykazie osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych prowadzonego przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji karnych, pracowniczych, rodzinnych i „okołorozwodowych” – posiada dyplom mediatora rodzinnego wydany przez Polskie Centrum Mediacji w Warszawie oraz ukończyła liczne szkolenia dla mediatorów.
Doświadczenie w prowadzeniu mediacji rodzinnych zdobywała początkowo w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, a od 2012 r. w ramach poznańskiego oddziału Polskiego Centrum Mediacji. Absolwentka Resocjalizacji oraz Studiów Podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi WSNHiD w Poznaniu. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, niepełnosprawnymi, rodziną w kryzysie i w rozwiązywaniu konfliktów w sprawach karnych.

Dodatkowe informacje

Głównym obszarem jej działalności jest Wolsztyn i okolice, gdzie nawiązała szeroką współpracę z lokalnymi organami wymiaru sprawiedliwości, organizacjami czy instytucjami polityki społecznej. Organizator m.in. bezpłatnych punktów konsultacyjnych, dyżurów mediacyjnych, uczestnik w projekcie „Zapobiegaj przemocy” organizowanego przez GOPS w Przemęcie w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego, współorganizator konferencji „5 Wymiarów komunikacji. Jak budować mosty współpracy?” jako członek Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu.