Mediacje i negocjacje w biznesie

Cele szkolenia

 • przedstawienie praktycznych umiejętności z zakresu skutecznego rozwiązywania konfliktów w biznesie poprzez mediacje i negocjacje,
 • przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu mediacji gospodarczych i pracowniczych,
 • przekazanie wiedzy z zakresu wdrożenia procesu mediacji do organizacji w aspekcie procesowym,
 • przedstawienie praktycznych umiejętności pozwalających zarówno na wdrożenie mediacji pracowniczych w organizacji, jak i przygotowanie się do udziału w mediacji z inną organizacją,
 • przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania konfliktem.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów w biznesie za pomocą mediacji. W trakcie szkolenia swoje kompetencje mogą zwiększyć:

 • kierownicy, menedżerowie,
 • przedsiębiorcy, prowadzący własną firmę

Zagadnienia

 • Psychologia konfliktu w aspekcie postępowania mediacyjnego
 • Komunikacja w mediacji
 • Negocjacje a mediacje
 • Wdrożenie mediacji do organizacji
 • Symulacje mediacji (stanowią minimum 1 dzień szkolenia)

Metody szkoleniowe

 • Case study
 • Prezentacje
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Odgrywanie ról
 • Praca w grupach
 • Dyskusje
 • Burze mózgów

Anna Warlich

Trener

Anna Warlich
ekonomista, psycholog biznesu i trener

Wieloletnia prezes i mediator Polskiego Centrum Mediacji o. w PoznaniuWspółpracuje z sądami w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach  gospodarczych, pracowniczych i cywilnych.  Więcej o prowadzącym »

Miejsce szkolenia

Poznań

Cena

1400zł/ 2 dni /1 osoba

Dodatkowe informacje

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu!
Ilość miejsc ograniczona.

Termin

Do ustalenia bezpośrednio z prowadzącym: 
anna.warlich@mediacje.poznan.pl

Korzyści dla uczestników

Przewiduje się, że po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • Zdobędzie wiedzę na temat ugodowej i pozasądowej metody rozwiązywania sporów, jaką jest mediacja w sprawach gospodarczych i pracowniczych
 • Pozna prawne aspekty związane z mediacjami
 • Będzie mógł uchronić firmę przed udziałem w postępowaniu sądowym
 • Nabędzie kompetencji w zakresie udziału w postępowaniu mediacyjnym
 • Będzie potrafił wspierać pracowników w skutecznym rozwiązywaniu konfliktów za pomocą mediacjii negocjacji
 • Będzie budował relacje wzajemnego szacunku i zrozumienia
 • Będzie potrafił konstruktywnie i ugodowo rozwiązać konflikty, które dotyczą nie tylko jego osoby
 • Zwiększy efektywności pracy swojej i swojego zespołu
 • Będzie wspierał członków organizacji w poszukiwaniu satysfakcjonujących rozwiązań konfliktu na różnym poziomie eskalacji
 • Będzie myślał strategicznie i konstruktywnie w sytuacji konfliktu
 • Będzie budował pozytywny wizerunek organizacji