Halina Kutereba

Członek Zarządu Głównego PCM, Mediator PCM O. P-ń, w latach 2012-2023 w zarządzie Oddziału, wpisana na listę mediatorów stałych Sądu Okręgowego w Poznaniu
Halina Kutereba

KONTAKT

halina.kutereba@mediacje.poznan.pl
Telefon: +48 502 142 739

Rodzaj prowadzonych mediacji:

 • rodzinne (konflikt okołorozstaniowy, mediacje przedrozwodowe, mediacje w trakcie rozwodu i po rozwodzie, tworzenie  porozumień rodziców, finansowanie potrzeb dzieci, podział majątku, kontrakty przedmałżeńskie
 • gospodarcze
 • cywilne,
 • pracownicze
 • mediacje w konfliktach społecznych,
 • mediacje w szkołach (oświatowe, szkolne)

Wykształcenie:


 • socjolog ,
 • pedagog specjalny,
 • tyflopedagogika,
 • zarządzanie nieruchomościami,

Ukończone kursy i szkolenia (dot. mediacji):


 • Kurs mediacji org. przez Zespól ds. wprowadzania Mediacji w Polsce, 1999( 35 godz.)
 • Szkolenie MS w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych, 2011 ( 32 godz.)
 • Szkolenie dla mediatorów Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, 2015 ( 40 godz.)
 • Konferencje „Praktyczne aspekty pomocy dziecku i rodzinie w sytuacjach kryzysowych. Rodzina w trakcie rozwodu i rozstania”(2015) oraz  „Razem wobec rozstania” (2021) organizowane przez Komitet Ochrony Praw Dziecka i Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
 • Mediacje transgraniczne: udział w międzynarodowym projekcie AMICABLE 2019-2021,
 • Konferencje, webinaria w projekcie  "Głosu Dziecka w mediacji "- Centrum Dialogu i Transformacji Konfliktu w Gdańsku ( 2021-2023)
 • Szkolenie MS „Propagowanie Alternatywnych Metod rozwiązywania Sporów,” ( w zakresie mediacji cywilnych
  i gospodarczych) (32 godz.), 2016
 • Dyplom PCM mediatora konfliktów rówieśniczych, szkolnych i Nieletniego sprawcy czynu karalnego Nr 600/MKRSiN/03/Poznań/2017 (szkolenie 40 godz.)
 • Szkolenie ”Mediacje w administracji” ( szkolenie 8 godz.) 2017,
 • Dyplom PCM mediatora w sprawach cywilnych i gospodarczych nr 1432/MCG/Poznań/2018 ( szkolenie 56 godz.)
 • Studia Podyplomowe "Profesjonalny Mediator Gospodarczy"na UAM WPiA (2018/2019)
 • konferencje organizowane przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z cyklu „Poznański Salon Mediacji” oraz wiele innych w ramach systematycznej edukacji.

Informacje o mediatorze:

Mediacji towarzyszę od początków jej zaistnienia w naszej rzeczywistości prawnej: od 2000 r. w sprawach karnych i od 2008 w sprawach cywilnych.Wieloletnia aktywność mediacyjna sprawiła, że jestem gorącą zwolenniczką mediacji przedsądowej i samodzielnego wzięcia swoich spraw w swoje ręce z zachowaniem szacunku do partnera/ kontrahenta i  funkcjonalnej komunikacji. Prowadzę mediacje zarówno na etapie procesu sądowego jak i przedsądowe, obserwuję jak wszczęcie mediacji zanim rozpocznie się spór sądowy, pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych napięć, eskalacji konfliktu i długotrwałego zaangażowania energetycznego. W mediacjach w obszarze rodziny mam duże doświadczenie w pomocy w budowaniu odpowiedzialnej współpracy rodziców ukierunkowanej na potrzeby dzieci traktowanych podmiotowo i coraz częściej włączanych  w proces podejmowania decyzji przez rodziców w mediacji.  Mam też wieloletnie  doświadczenia w kompleksowym rozwiązywaniu problemów okołorozstaniowych w tym ustalaniu finansowania potrzeb dziecka/dzieci a także rozliczeń majątkowych  i podziału majątku wspólnego. Na szczęście coraz więcej osób wie, że również rozwód może być bardzo "ludzki", jeśli  małżonkowie ustalą wszystko sami w mediacji. zanim złożą pozew rozwodowy. Moje kompetencje mediacyjne budowałam na wieloletnim doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z rodziną w kryzysie. Prowadzę mediacje oraz szkolenia na terenie szkoły, w tym w zakresie mediacji rówieśniczych. Mam  doświadczenie w prowadzeniu mediacji w konfliktach między nauczycielami oraz nauczycielami i dyrekcją.

Systematycznie rozwijam swoją wiedzę i kompetencje uczestnicząc w szkoleniach i projektach mediacyjnych jako animator i organizator, szkoleniowiec ale też uczestnik i mediator poddający się superwizji.

Członek Zarządu Głównego PCM oraz mediator Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.