Maria Janeczko-Janicka

Prawnik, mediator stały wpisany na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, zawodowo związana z administracją publiczną oraz oświatą
Maria Janeczko-Janicka

KONTAKT

Telefon: 510-803-015

e-mail:

maria.janicka@mediacje.poznan.pl

Maria Janeczko-Janicka

Rodzaj prowadzonych mediacji:


 • administracyjne,
 • cywilne,
 • gospodarcze, 
 • rodzinne,
 • oświatowe

Wykształcenie


Wykształcenie z zakresu prawa zdobyła na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła studia podyplomowe z zakresu finansów (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz z zakresu prawa dowodowego (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), a także liczne szkolenia z prawa i procedury administracyjnej. 

Ukończone kursy i szkolenia (dot. mediacji):


 • Specjalistyczne szkolenie z mediacji cywilnych i gospodarczych uprawniające do prowadzenia mediacji (56h) organizowane przez Zarząd Główny Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie,
 • Szkolenie bazowe z  zakresu mediacji (28h) organizowane przez Zarząd Główny Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie,
 • Szkolenie specjalistyczne z zakresu mediacji rówieśniczych, szkolnych i nieletniego sprawcy czynu karalnego (40h) organizowane przez Zarząd Główny Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie,
 • Szkolenie na mediatorów rodzinnych (40h) organizowane przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu,
 • Szkolenie „Nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego z 2017 r.” organizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie,
 • Konferencja „Mediacja w administracji”  organizowana przez Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
 • Poznański Salon Mediacji - udział w konferencjach organizowanych Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu

Dodatkowe informacje

Prawnik, certyfikowany mediator z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz mediator Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Współpracowała z przedsiębiorcami jako doradca prawny. Będąc członkiem korpusu służby cywilnej zyskała  doświadczenie (ponad 10 lat) w zakresie postępowania administracyjnego (prowadzenie postępowań odwoławczych, nadzwyczajnych, nadzorczych), a także postępowań kontrolnych i dyscyplinarnych w oświacie. Podejmuje różnorodne działania mające na celu propagowanie idei mediacji w społeczeństwie, a w szczególności stosowania instytucji mediacji w postępowaniu cywilnym i administracyjnym oraz w sporach oświatowych (m.in. formułowanie i rozpowszechnianie mediacyjnych klauzul umownych, wdrażanie szkoleń dedykowanych urzędnikom). Działaniom tym przyświeca przekonanie, że dzięki mediacji można rozwiązywać wszelkie sytuacje kryzysowe i konfliktowe w sposób bardziej kreatywny i uwzględniający rzeczywiste potrzeby i interesy zwaśnionych stron.