Katarzyna Radziejewska

Mediator PCM o. Poznań, rzecznik prasowy PCM, wykładowca, ekspert w budowaniu relacji i komunikacji oraz zarządzania sytuacjami kryzysowymi

KONTAKT

Katarzyna Radziejewska

Rodzaj prowadzonych mediacji:


 • rodzinne
 • cywilne
 • gospodarcze
 • pracownicze

Wykształcenie

Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań – Studia Podyplomowe Profesjonalny Mediator Gospodarczy; Uniwersytet im. A Mickiewicza w Poznaniu Wydział Historyczny.

Ukończone kursy i szkolenia (dot. mediacji):

 • specjalistyczne szkolenia z mediacji: rodzinnych (78h), cywilnych i gospodarczych (56h), pracowniczych (40h) oraz szkolenie bazowe z mediacji (28h) - organizowane przez Zarząd Główny Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie
 • specjalistyczne szkolenie – Mediacja w międzynarodowych sprawach spadkowych – organizowane w ramach projektu FOMENTO – Fostering mediation in cross – border civil and succession matters
 • warsztaty: Dziecko –(Nie)obecny aktor mediacji rodzinnej; Podsumowanie – praca w strukturze mediacji  i impas; Błędne koła komunikacji; Konstruowanie ugód mediacyjnych; Leadership 737 – jak zbudować wspólne cel, świadomość i zaangażowanie na każdym szczeblu organizacji; Mediacja administracyjna z perspektywy mediatora - PCM/ O Poznań
 • konferencje organizowane przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z cyklu „Poznański Salon Mediacji”
 • konferencje Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu „ 5 wymiarów komunikacji. Jak budować mosty współpracy”•konferencja UAM – „Mediacja w administracji”
 • Poznańskie Dni Mediacji – Collegium Da Vinci, Mediatorzy dla Poznania – Międzynarodowy Dzień Mediacji 2018 r.
 • seminarium organizowanym przez Sąd Okręgowy w Poznaniu - „Zasady sporządzania ugód w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków"

Informacje o mediatorze

Mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, wykładowca, ekspert w budowaniu relacji i komunikacji oraz zarządzania sytuacjami kryzysowymi, trener umiejętności społecznych. W mediacji wspiera swoich Klientów w takich sytuacjach jak: rozwód, ustalenie kontaktów z dziećmi, alimenty, podział majątku, sukcesja w firmach rodzinnych, zarządzanie konfliktami pracowniczymi, spory z kontrahentami. Wierzy, że najlepszym rozwiązaniem sporów i konfliktów jest rozmowa oraz uważne wsłuchanie się w potrzeby, poszukanie wspólnych punktów stycznych i w oparciu o nie, budowanie porozumienia satysfakcjonującego obie Strony. Autorka publikacji na temat mediacji w międzynarodowych sporach gospodarczych. Członek zespołu interdyscyplinarnego powołanego przez koordynatora ds. mediacji przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, którego celem było wypracowanie dobrych praktyk współpracy sądu z mediatorami oraz pouczenia dla stron w zakresie mediacji. Prelegentka na IV Międzynarodowej Konferencji ADR Space Study „Prawnik współpracujący – nowa rola pełnomocnika i nowy zakres usług prawniczych.”