Marta Deszczyńska

Dyplomowany doradca małżeński i mediator rodzinny wpisany na listę stałych mediatorów rodzinnych Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Marta Deszczyńska

KONTAKT

deszczynska.mediacje@gmail.com
Telefon: 512 713 631

Rodzaj prowadzonych mediacji:


  • mediacje rodzinne

Wykształcenie:


Wyższe, UMK w Toruniu, UE w Poznaniu

Kursy i szkolenia dot. mediacji:


  • Szkolenie specjalistyczne z mediacji rodzinnych, PCM
  • Szkolenie specjalistyczne „Warsztat pracy mediatora. Porozumienie bez przemocy w mediacji”, prowadzący Alicja Krata
  • Warsztaty „Dziecko- (nie)obecny aktor mediacji rodzinnej”, prowadzący Ewelina Flatow-Kaleta
  • Warsztaty z zakresu mediacji rówieśniczej i szkolnej „Po co nam mediacje w szkole?”, prowadzący Manfred Maier

Informacje o mediatorze

  • Dyplomowany mediator rodzinny (nr 1303) wpisany na listę stałych mediatorów rodzinnych Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz doradca małżeński.
  • Prowadzę mediacje rodzinne (separacyjne, rozwodowe, alimentacyjne, dotyczące małżeństw na różnym etapie kryzysu oraz kontaktów z dziećmi, podziału majątku i inne). Zajmuję się szkoleniami w zakresie komunikacji i rozwiązywania konfliktów dla osób dorosłych oraz propaguję w szkołach mediacje rówieśnicze dedykowane dla młodzieży.
  • Pracuję w oparciu o metodę M. B. Rosenberga - NVC czyli Porozumienie bez Przemocy. W przypadku mediacji okołorozwodowych korzystam z narzędzi mediacji pojednawczych, które chronią rodzinę przed ostatecznym rozpadem więzi emocjonalnych i formalnych. Jestem wierna zasadzie, że tylko praca nad sobą samym zmienia sposób postrzegania drugiego człowieka i wpływa na doskonalenie z nim relacji. Mediacja, czyli rozmowa o bolesnych sprawach uwalnia od negatywnych emocji i pozwala budować mosty zrozumienia, ułatwia również dostrzeżenie potrzeb niemego świadka konfliktu, jakim jest dziecko.
  • Ukończyłam UMK w Toruniu i AE w Poznaniu oraz Studia Podyplomowe „Przygotowanie do Życia w Rodzinie” na wydziale teologicznym UAM. Od kilku lat angażuję się w działania na rzecz osób pozostających w kryzysie małżeńskim lub opuszczonych przez małżonka.

Doświadczenie, udział w dużych lub szczególnych projektach itd.

Prowadzenie warsztatowych lekcji mediacyjnych i warsztatów z mediacji rodzinnych dla osób dorosłych finansowanych z budżetu Miasta Poznania w ramach projektu „Utworzenie i prowadzenie Centrum Mediacji w Poznaniu” umowa realizacji zadania publicznego ZSS-XV.526.16.2017 Fn 4020.17. Tematyka warsztatów dotyczyła procesów poszukiwania optymalnych rozwiązań w trakcie konfliktu w rodzinie − emocji i sposobów radzenia z nimi; komunikacji w konflikcie (w oparciu o system Porozumienia bez Przemocy), w jaki sposób zapobiegać eskalacji konfliktu?

Dodatkowe informacje

Pracuję w oparciu o metodę mediacji pojednawczych.