Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu jest partnerem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Izby Gospodarczej na rzecz realizacji Projektu „Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Osi priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa złożonego na konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17.

Więcej informacji:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/217-skuteczny-wymiar-sprawiedliwosci-10/

Dokumenty do pobrania

31.08.2018 r.

  1. Formularz oferty_ Szkolenia  Pobierz
  2. Zapytanie ofertowe _Szkolenia Pobierz

09.04.2018r

  1. Formularz oferty WCAM Pobierz »
  2. Zapytanie ofertowe statut WCAM Pobierz »
  3. Formularz oferty WCAM Pobierz »
  4. Zapytanie ofertowe regulamin WCAM Pobierz »
  5. Formularz oferty WCAM Pobierz »
  6. Zapytanie ofertowe dokumenty WCAM Pobierz »
  7. Standardy funkcjonowania CAM Pobierz »