Mediacje w szkole

mediacje w szkole

Wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów w szkole

Mediacja w środowisku szkolnym pomaga rozwiązywać i zapobiegać konfliktom:

  • między uczniami(są to mediacje rówieśnicze, w których dorosły wspiera uczniów-mediatorów),
  • na linii uczeń-dorosły (nauczyciel, wychowawca, dyrekcja) oraz dorosły-dorosły (np. nauczyciel-rodzic, nauczyciel-nauczyciel). Takie mediacje prowadzi dorosły, doświadczony w tym zakresie mediator.
  • na linii szkoła –instytucja/osoba zewnętrzna (np. szkoła-kuratorium)

 

Mediator pomaga

Nasi mediatorzy, jako osoby bezstronne i neutralne pomogą zrozumieć konflikty w środowisku szkolnym, a także będą wspierać proces dochodzenia do optymalnego dla wszystkich stron rozwiązania.
Rolą mediatorów jest podkreślanie samodzielności w dochodzeniu do rozwiązania, co służy budowaniu nowych kompetencji ma wymiar profilaktyczny.

Potrzebujesz mediacji?

Napisz lub zadzwoń do nas.

MEDIATORZY W SPRAWACH SZKOLNYCH:

Mediator PCM o. Poznań. Doktor nauk humanistycznych, wykładowca.
Więcej
Mediator PCM o. Poznań. Absolwentka UMK w Toruniu i AE w Poznaniu. Dyplomowany doradca małżeński.
Więcej