PROJEKTY

Poniżej prezentujemy projekty, w których aktualnie uczestniczy Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu

Projekt „WIOSKI ZGODY – mediacje lokalne drogą do porozumienia”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Obraz1-1024x242.png

Projekt „WIOSKI ZGODY – mediacje lokalne drogą do porozumienia” realizowany przez stowarzyszenie Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu na terenie gmin Czerwonak, Kórnik, Komorniki.

Zapraszamy
ORGANIZACJE ORAZ GRUPY SPOŁECZNE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMIN OBJĘTYCH DZIAŁANIAMI PROJEKTOWYMI
na bezpłatne warsztaty pt.:
MEDIACJA - METODA UGODOWEGO ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

Adresaci warsztatu: osoby działające w lokalnych organizacjach pozarządowych i grupach społecznych,
radach, kołach, klubach, Kołach Gospodyń Wiejskich, seniorzy, młodzież.
Cel warsztatu:
• uczestnicy dowiedzą się, czym jest mediacja,
• poznają metody ugodowego rozwiązywania sporów i zasady komunikacji bez przemocy,
• nauczą się lepiej komunikować w codziennych sytuacjach życiowych,
• w sytuacji konfliktowej będą potrafili ocenić szanse na osiągnięcie porozumienia,
• będą potrafili ocenić, kiedy warto wybrać mediację zamiast postępowania sądowego.

Uwaga! Wybrane 3 osoby z każdej gminy, w której realizowany jest projekt, będą mogły wziąć udział w poszerzonym bezpłatnym szkoleniu umożliwiającym zdobycie kwalifikacji profesjonalnego mediatora i praktykowanie mediacji jako nowej aktywności zawodowej.
Zajęcia prowadzą: profesjonalni mediatorzy, posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sądowych i pozasądowych postępowań mediacyjnych.

 

Bezpłatne porady prawne

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku prowadzimy Punkty Nieodpłatnych Porad Prawnych na terenie czterech gmin powiatu poznańskiego: Czerwonak, Kostrzyn, Kórnik, Stęszew. Bezpłatne porady prawne polegają na wykonywaniu przez prawników codziennych 4-godzinnych dyżurów poradniczych we wskazanych Punktach.

pobierz PUBLIKACJĘ O MEDIACJI: e-poradnik  sfinansowany  w ramach projektu ze środków z budżetu Powiatu Poznańskiego

Więcej informacji o projekcie »

Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu jest partnerem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Izby Gospodarczej w  projekcie „Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji: POWR.02.17.00-00-0083/17-00

 

21.09.2018r

Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu na potrzeby projektu Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji zaprasza do złożenia ofert cenowych na  przeprowadzenie szkoleń z zakresu mediacji gospodarczych dla przedstawicieli sądownictwa, prokuratury, mediatorów na terenie Wielkopolski. Szczegóły dotyczące poszczególnych dokumentów znajdują się w zapytaniach ofertowych do pobrania

31.08.2018 r.

Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu na potrzeby projektu Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji zaprasza do złożenia ofert cenowych na  przeprowadzenie szkoleń z zakresu mediacji gospodarczych dla przedstawicieli sądownictwa, prokuratury, mediatorów na terenie Wielkopolski. Szczegóły dotyczące poszczególnych dokumentów znajdują się w zapytaniach ofertowych do pobrania

o9.04.2018 r.

Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu na potrzeby Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie usług:
1. przygotowanie zmian w statucie WCAM
2. przygotowanie zmian w regulaminie WCAM
3. przygotowanie dokumentów organizacyjnych WCAM
Szczegóły dotyczące poszczególnych dokumentów znajdują się w zapytaniach ofertowych do pobrania

 

Więcej informacji o projekcie »

Dlaczego warto skorzystać z mediacji?

Sprawdź, jakie są korzyści z mediacji i dlaczego warto rozwiązać spór polubownie.