Mediacja w postępowaniu administracyjnym

Cele szkolenia

 • przekazanie wiedzy na temat zastosowania mediacji w sprawach administracyjnych (zarówno w przypadku wszczęcia mediacji z urzędu, jak i na wniosek stron),
 • omówienie wzorów pism i dokumentów sporządzanych w związku ze skierowaniem sprawy do mediacji oraz zasad konstruowania ustaleń dotyczących  załatwienia sprawy,
 • przeanalizowanie różnych ról pracownika organu w związku z mediacją (inicjator, strona mediacji) w świetle Kodeksu postępowania administracyjnego (Kpa),
 • omówienie korzyści mediacji w odniesieniu do zasad Kpa, 
 • przedstawienie reguł mediacji, kryteriów wyboru oraz obowiązków mediatora,  
 • trening technik dobrej komunikacji. 

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim pracownikom administracji publicznej rządowej i samorządowej, prowadzącym postępowania administracyjne oraz wszystkim zainteresowanym rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych, mediacyjnych, współpracy (kompetencji podlegających ocenie okresowej, ujętych w IPR). W szkoleniu mogą również brać udział osoby zainteresowane mediacją jako metodą załatwiania spraw administracyjnych (z uwzględnieniem uzasadnionych potrzeb strony postępowania oraz roli pełnomocników).

Zagadnienia

Przewiduje się, że po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • ma wiedzę o uregulowaniach prawnych dotyczących mediacji w postępowaniu administracyjnym,
 • wie jaki jest przebieg mediacji i zna wzory dokumentów,
 • zna korzyści i ograniczenia stosowania mediacji w postępowaniu administracyjnym,
 • ma wiedzę o kosztach postępowania mediacyjnego,
 • zna istotę mediacji jako metody alternatywnego rozwiązywania sporów i technik umożliwiających jej wszechstronne wykorzystanie w pracy zawodowej,
 • wie jakie są techniki dobrej komunikacji,
 • umie przełamać trudności w komunikacji z różnymi klientami,
 • potrafi budować pozytywny wizerunek instytucji.

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • prezentacja
 • dyskusje
 • case study
 • symulacje

Maria Janeczko-Janicka

prawnik, mediator

Maria Janeczko-Janicka
prawnik, mediator

Prawnik, mediator stały wpisany na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, zawodowo związana z administracją publiczną oraz oświatą. Więcej o prowadzącym »

Katarzyna Radziejewska

mediator, trener, ekspert

Katarzyna Radziejewska
mediator, trener, ekspert

Ekspert w budowaniu komunikacji w biznesie i zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi, trener umiejętności społecznych, mediator stały wpisany na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.Więcej o prowadzącym »

Miejsce szkolenia

Poznań.
Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia zamkniętych na indywidualne zamówienie (na terenie kraju).

Cena

450zł / 1 dzień / 1 osoba

Dodatkowe informacje

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu!
Ilość miejsc ograniczona.

Termin

Do ustalenia bezpośrednio z prowadzącym:
(proponowane godz. 9.00-16.00)

maria.janicka@mediacje.poznan.pl

Telefon: 510 803 015