Efektywna komunikacja sposobem na konflikt

Trening budowania umiejętności rozwiązywania konfliktów w firmach/organizacjach

Cele szkolenia

 • przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania konfliktem,
 • przedstawienie praktycznych umiejętności z zakresu komunikowania się podczas sytuacji konfliktowych,
 • przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu mediacji w organizacji,
 • przekazanie wiedzy z zakresu wdrożenia procesu mediacji do organizacji w aspekcie procesowym,
 • przedstawienie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii konfliktu

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności komunikowania się w trudnych sytuacjach konfliktowych. W trakcie szkolenia swoje kompetencje mogą zwiększyć:

 • kierownicy, menedżerowie,
 • szefowie działów produkcyjnych,
 • brygadziści, liderzy zespołów,
 • dyrektorzy działów
 • pracownicy działów HR, komunikacji wewnętrznej, personalnego
 • pracownicy działów PR, działów komunikacji, prawnych.

Zagadnienia

 • Psychologia konfliktu
 • Komunikacja podczas konfliktu
 • Zarządzanie konfliktem w organizacji
 • Efektywna komunikacja w organizacji
 • Mediacje jako metoda rozwiązywania konfliktów w firmie

Metody szkoleniowe

 • Case study
 • Prezentacje
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Odgrywanie ról
 • Praca w grupach
 • Dyskusje
 • Burze mózgów

Anna Warlich

Trener

Anna Warlich
ekonomista, psycholog biznesu i trener

Prezes i mediator Polskiego Centrum Mediacji o. w PoznaniuWspółpracuje z sądami w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach  gospodarczych, pracowniczych i cywilnych.  Więcej o prowadzącym »

Miejsce szkolenia

Poznań

Cena

1400zł/ 2 dni /1 osoba

Dodatkowe informacje

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu!
Ilość miejsc ograniczona.

Termin

Do ustalenia bezpośrednio z prowadzącym: 
anna.warlich@mediacje.poznan.pl

Korzyści dla uczestników

Przewiduje się, że po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • Zdobędzie wiedzę i umiejętności na temat efektywnej komunikacji w zespole
 • Zdobędzie wiedzę na temat psychologii konfliktu
 • Zdobędzie wiedzę na temat ugodowej i pozasądowej metody rozwiązywania sporów, jaką jest mediacja
 • Będzie mógł uchronić firmę przed udziałem w postępowaniu sądowym
 • Nabędzie kompetencji w zakresie zarządzania zespołem w czasie konfliktu
 • Będzie potrafił wspierać pracowników w skutecznym rozwiązywaniu konfliktów za pomocą mediacji
 • Będzie budował relacje wzajemnego szacunku i zrozumienia
 • Będzie potrafił konstruktywnie i ugodowo rozwiązać konflikty, które dotyczą nie tylko jego osoby
 • Zwiększy efektywności pracy swojego zespołu
 • Będzie wspierał członków organizacji w poszukiwaniu satysfakcjonujących rozwiązań konfliktu na różnym poziomie eskalacji
 • Będzie myślał strategicznie i konstruktywnie w sytuacji konfliktu
 • Będzie budował pozytywny wizerunek organizacji