Robert Schmidt

Mediator PCM o. Poznań, trener biznesu, członek zespołu projektowego PCM

KONTAKT

robert.schmidt@mediacje.poznan.pl
Telefon: +48 793 694 469

Rodzaj prowadzonych mediacji:


 • cywilne,
 • gospodarcze,
 • administracyjne,
 • pracownicze

Wykształcenie


Wyższe i podyplomowe: Trener biznesu, Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja.

 

Ukończone kursy i szkolenia (dot. mediacji):


 • Specjalistyczne szkolenie z mediacji cywilnych i gospodarczych,
 • „Błędne koła w mediacji” – 2018
 • „Mediacja w sporach cywilnych i gospodarczych” – 2018
 • Udział w konferencji „Mediacja Prawem Obywatelskim” – 2018
 • „Mediacje pracownicze w firmie” – 2019
 • „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów, czyli jak mówić o mediacji” – 2019
 • Szkolenie „Emocje w negocjacjach” – 2019
 • Udział w panelach dyskusyjnych o mediacji gospodarczej – 2019
 • Szkolenie „Konstruowanie ugód mediacyjnych” – 2020
 • konferencje z okazji tygodnia mediacji „Jak budować mosty współpracy?
 • Poznański Salon Mediacji - udział w konferencjach organizowanych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Informacje o mediatorze

Urodzony w Poznaniu, ojciec trzech synów, manager i przedsiębiorca. Radny samorządowy w Gminie Komorniki.
Bogate doświadczenie zawodowe w sektorze B2B związane z negocjowaniem umów i kontraktów dla dużych korporacji jak UNILEVER, amerykański DANAHER, czy polskich firm rodzinnych.
Aktywny mediator i propagator idei porozumienia na zasadach partnerstwa oraz wzajemnego szacunku dla, którego ważnymi wartościami w życiu są: szacunek, szczerość, zaufanie.
Zaangażowany w rozwój idei mediacji wśród społeczeństwa i w administracji samorządowej. Społecznie zaangażowany w tworzenie i życie szkolnych klubów mediatora (mediacje rówieśnicze).