Projekt „WIOSKI ZGODY – mediacje lokalne drogą do porozumienia”

CEL PROJEKTU

Głównym założeniem projektu jest upowszechnienie w społeczności wiejskiej „kultury ugodowego rozwiązywania konfliktów” przy pomocy mediacji. Projekt łączy w sobie działania edukacyjne i imprezy rozrywkowe, kierowane do mieszkańców wsi. Ponadto przewiduje wsparcie organizacyjne dla trzech Kół Gospodyń Wiejskich. W projekcie przewidziano także działania integracyjne – piknik wiejski, konkurs szkolny dla dzieci o tematyce mediacyjnej oraz działania utrwalające „kulturę ugodowego rozwiązywania konfliktów”.

ADRESACI PROJEKTU

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, seniorzy, osoby działające w lokalnych stowarzyszeniach, fundacjach, zrzeszeniach, radach sołeckich, kołach, klubach i innych organizacjach pozarządowych

TERMIN REALIZACJI

01.08.2021 - 31.08.2023

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

KWOTA DOFINANSOWANIA

169 360,00 zł

Projekt „WIOSKI ZGODY – mediacje lokalne drogą do porozumienia”

Od września 2021 roku w ramach działań projektowych nasze stowarzyszenie organizuje bezpłatne warsztaty tematyczne  dla mieszkańców Gminy Kórnik, Czerwonak i […]

Realizacja projektu „WIOSKI ZGODY – mediacje lokalne drogą do porozumienia”

Od września 2021 roku w ramach działań projektowych nasze stowarzyszenie organizuje bezpłatne warsztaty tematyczne „Efektywne pozyskiwanie środków dla mojej organizacji. […]

Projekt „WIOSKI ZGODY – mediacje lokalne drogą do porozumienia”

Głównym założeniem projektu jest upowszechnienie w społeczności wiejskiej „kultury ugodowego rozwiązywania konfliktów” przy pomocy mediacji. Projekt łączy w sobie działania […]


 

Projekt „WIOSKI ZGODY – mediacje lokalne drogą do porozumienia” realizowany przez stowarzyszenie Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu na terenie gmin Czerwonak, Kórnik, Komorniki.

Zapraszamy
ORGANIZACJE ORAZ GRUPY SPOŁECZNE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMIN OBJĘTYCH DZIAŁANIAMI PROJEKTOWYMI
na bezpłatne warsztaty pt.:
MEDIACJA - METODA UGODOWEGO ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

Adresaci warsztatu: osoby działające w lokalnych organizacjach pozarządowych i grupach społecznych,
radach, kołach, klubach, Kołach Gospodyń Wiejskich, seniorzy, młodzież.
Cel warsztatu:
• uczestnicy dowiedzą się, czym jest mediacja,
• poznają metody ugodowego rozwiązywania sporów i zasady komunikacji bez przemocy,
• nauczą się lepiej komunikować w codziennych sytuacjach życiowych,
• w sytuacji konfliktowej będą potrafili ocenić szanse na osiągnięcie porozumienia,
• będą potrafili ocenić, kiedy warto wybrać mediację zamiast postępowania sądowego.

Uwaga! Wybrane 3 osoby z każdej gminy, w której realizowany jest projekt, będą mogły wziąć udział w poszerzonym bezpłatnym szkoleniu umożliwiającym zdobycie kwalifikacji profesjonalnego mediatora i praktykowanie mediacji jako nowej aktywności zawodowej.
Zajęcia prowadzą: profesjonalni mediatorzy, posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sądowych i pozasądowych postępowań mediacyjnych.