Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Polskie Centrum Mediacji powstało w maju 2000 r. jako kontynuacja działalności powołanego w 1995 r. Zespołu ds. Wprowadzenia Mediacji w Polsce. Jest najstarszą tego typu organizacją w Polsce. Założycielem i pierwszym prezesem Stowarzyszenia była dr Janina Waluk. PCM posiada ponad 1000 członków w całej Polsce. Wydaje kwartalnik Mediator.

W 2007 r. utworzony został Oddział PCM w Poznaniu, który obecnie liczy kilkudziesięciu członków, w tym kilkunastu czynnych mediatorów.

Tutaj można zobaczyć naszą ulotkę promocyjną »

Chcesz dołączyć do stowarzyszenia?

MISJA

  • Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów międzyludzkich w każdym obszarze życia społecznego i zawodowego.
  • Umożliwienie rozwoju osobom zawodowo zajmującym się mediacjami i pokrewnymi dziedzinami.
  • Szerzenie idei mediacji w Polsce, a szczególnie w Wielkopolsce.

WIZJA

Naszą wizją jest pozycja lidera w Wielkopolsce w dziedzinie mediacji, biorąc pod uwagę zarówno liczbę prowadzonych mediacji, jak i członkostwo wykwalifikowanych mediatorów oraz rozpoznawalność i opiniotwórczość Stowarzyszenia.