Budowanie pozytywnego wizerunku mediatora

Cele szkolenia

 • przekazanie wiedzy z zakresu personal PR
 • przekazanie wiedzy z zakresu specyfiki zawodu mediatora
 • przedstawienie praktycznych umiejętności pozwalających na budowanie pozytywnych relacji mediatora ze stronami
 • przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu budowania autorytetu mediatora
 • przekazywanie wiedzy i umiejętności w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas mediacji

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób , którzy są lub chcą zostać mediatorem.

Zagadnienia

 • Specyfika zawodu mediatora
 • Budowanie wizerunku osobistego
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach podczas mediacji
 • Budowanie pozytywnych relacji ze stronami
 • Budowanie autorytetu mediatora

Metody szkoleniowe

 • Case study
 • Prezentacje
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Odgrywanie ról
 • Praca w grupach
 • Dyskusje
 • Burze mózgów

Anna Warlich

Trener

Anna Warlich
ekonomista, psycholog biznesu i trener

Wieloletnia prezes i mediator Polskiego Centrum Mediacji o. w PoznaniuWspółpracuje z sądami w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach  gospodarczych, pracowniczych i cywilnych.  Więcej o prowadzącym »

Miejsce szkolenia

Poznań

Cena

600zł/ 1 dzień /1 osoba

Dodatkowe informacje

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu!
Ilość miejsc ograniczona.

Termin

Do ustalenia bezpośrednio z prowadzącym: 
anna.warlich@mediacje.poznan.pl

Korzyści dla uczestników

Przewiduje się, że po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • Zdobędzie wiedzę na temat budowania wizerunku osobistego w roli mediatora
 • Pozna zasady zachowywania się, które będą mu pomocne w budowaniu własnego autorytetu
 • Będzie potrafił robić dobre wrażenie na uczestnikach mediacji
 • Nabędzie kompetencji w zakresie budowania pozytywnych relacji ze stronami mediacji i środowiskiem zewnętrznym
 • Będzie wiedział jak powinien zachować się w trudnych sytuacjach podczas mediacji
 • Będzie budował relacje wzajemnego szacunku i zrozumienia