Ewelina Flatow -Kaleta

Mediator, pedagog
Ewelina Flatow -Kaleta

KONTAKT

ewelina.flatow@mediacje.poznan.pl
Telefon: 664 663 433

Rodzaj prowadzonych mediacji


  • mediacje rodzinne (m.in. konflikt okołorozstaniowy, kontrakty przedślubne, mediacje przedrozwodowe, mediacje w trakcie rozwodu, tworzenie planów opieki rodzicielskiej, sprawy alimentacyjne, podział majątku, kontakty i opieka);
  • mediacje w konfliktach społecznych
  • mediacje w szkołach (oświatowe, szkolne)

Mediatorka wpisana na listę stałych mediatorów w sprawach rodzinnych Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Wykształcenie:


doktor nauk humanistycznych – UAM w Poznaniu

Ukończone kursy i szkolenia (dot. mediacji)


  • specjalistyczne Szkolenie z Mediacji Rodzinnych (Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych)
  • szkolenie ,,Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” (PM Group Laax, Ministerstwo Sprawiedliwości)
  • szkolenie „Praktyczne ćwiczenia z programu mediacji i współpracy międzykulturowej dla uczniów gimnazjum”
  • Ogólnopolska Konferencja „wokół nowelizacji przepisów o mediacji w sprawach cywilnych”
  • Warsztat pracy mediatora - Porozumienie Bez Przemocy w mediacji
  • Szkolenie dla mediatorów szkolnych (Manfred Maier)
  • aktualnie: w trakcie Studium Mediacji metodą Nonviolent Communication (NVC)

 

Informacje o mediatorze

Doświadczenie w prowadzeniu mediacji rodzinnych zdobywałam początkowo w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, a od 2010 r. w ramach poznańskiego oddziału Polskiego Centrum Mediacji W pracy mediacyjnej przyświeca mi idea poszanowania indywidualnych potrzeb klienta-rozmówcy, a w mediacjach rodzinnych – ukierunkowanie na potrzeby i prawa dzieci. Posiadam doświadczenie w zakresie projektowania i realizacji warsztatów związanych z tematyką mediacji/profilaktyki konfliktów w szkołach i świetlicach socjoterapeutycznych (m.in. praca z dziećmi z rodzin rozbitych). Od 2008 r. prowadzę zajęcia na poznańskich uczelniach wyższych (na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedmiot „podstawy mediacji”, „mediacje rodzinne”), także zajęcia z zakresu mediacji, profilaktyki i rozwiązywania konfliktów na innych uczelniach). Prowadzę szkolenia z zakresu mediacji dla specjalistów, jak również staże dla początkujących mediatorów. W pracy naukowej koncentruję się wokół tematyki mediacji (w tym mediacji w środowisku szkolnym). Autorka publikacji „W stronę upodmiotowienia – mediacja a procedury postępowania w sytuacji konfliktu w szkole”.

Doświadczenie, udział w dużych lub szczególnych projektach itd.

Współautorka wielu projektów mediacyjnych m.in
− Poznańskie Centrum Mediacji (www.mediacjecentrum.poznan.pl) (2017r., 2018r.)
− projekt mediacji i socjoterapii dla członków rodzin w kryzysie (2015 r.)
− projekt wdrażania mediacji do poznańskich szkół (2017 r.)

Dodatkowe informacje