Joanna Michowska

Mediator stały wpisany na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i Bydgoszczy, członek PCM o. Poznań, radca prawny, mediator Ośrodka Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy, mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

KONTAKT

kancelaria.pila.jm@gmail.com.pl
Telefon: 601-447-597

Rodzaj prowadzonych mediacji


  • rodzinne
  • cywilne
  • gospodarcze
  • pracownicze
  • w sprawach nieletnich

Wykształcenie


Uniwersytet Adam Mickiewicza w Poznaniu – studia magisterskie prawnicze, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy – aplikacja radcowska, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy – studia podyplomowe na kierunku Resocjalizacja i Socjoterapia

Ukończone kursy i szkolenia (dot. mediacji)


  • szkolenie bazowe z zakresu mediacji (nr dyplomu 10/09/2011),
  • szkolenie "Mediacja w sporach cywilnych i gospodarczych" (06-07.12.2018r.),
  • szkolenie „Konstruowanie ugód mediacyjnych” (18.01.2020r),
  • seminarium CIAPP pt. „Mediacja” (10.06, 24.06.2021r),
  • uzyskanie kwalifikacji do KRM „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” (certyfikat nr 40/03/2022/CIAPP