Tworzenie ugód mediacyjnych

Procedury, współpraca mediatora z sądem, rozliczanie mediacji

Cele szkolenia

  • zdobycie umiejętności tworzenia ugód mediacyjnych
  • przekazanie wiedzy o współpracy mediatora z sądem

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do mediatorów chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących mediacji w postępowaniu cywilnym, mediatorów prowadzących mediacje cywilne i gospodarcze, prawników zainteresowanych alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów gospodarczych oraz wszystkich zainteresowanych tematem mediacji w procesie.

Zagadnienia

  • ugoda w przepisach prawa – dopuszczalność
  • zasadnicze elementy ugody mediacyjnej
  • współpraca mediatora z sądem
  • nowe zasady rozliczeń
  • zajęcia praktyczne – tworzenie ugód, obliczanie stawek

Metody szkoleniowe

  • wykład
  • warsztat
  • dyskusja

Izabela Libera

Trener

Izabela Libera
mediator, radca prawny

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze spółek handlowych z branży energetycznej, telekomunikacyjnej i budowlanej, oraz prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego. Świadczyła też usługi prawne na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów. Więcej o prowadzącym »

Miejsce szkolenia

Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Libera
Ułańska 5 , 60-748 Poznań

Cena

400zł/osoba

Dodatkowe informacje

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu!
Ilość miejsc ograniczona.

Termin

Do ustalenia bezpośrednio z prowadzącym: 
Izabela.libera@mediacje.poznan.pl