Anna Warlich

Mediator PCM O. Poznań

KONTAKT

Anna Warlich

Rodzaj prowadzonych mediacji:


  • gospodarcze,
  • pracownicze,
  • inne cywilne (z wyłączeniem rodzinnych)

Wykształcenie:


Absolwentka Ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z Psychologii w biznesie na SWPS.

Kursy i szkolenia dot. mediacji:


  • Specjalistyczne szkolenie z mediacji cywilnych i gospodarczych uprawniające do prowadzenia mediacji (60h) organizowane przez Zarząd Główny Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie
  • Szkolenie dla mediatorów z zakresu mediacji gospodarczych (40h) Organizator: Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji; Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
  • NVC jako narzędzie w mediacji - szkolenie dla mediatorów (20h) Organizator: Mediator Alicja Krata Szkolenie dotyczące Porozumienia Bez Przemocy jako narzędzia pracy mediatora
  • Poznański Salon Mediacji - udział w konferencjach organizowanych Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu

 

Informacje o mediatorze

Mediator Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Certyfikowany mediator z listy stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu skutecznej komunikacji w różnych organizacjach, m.in. w takich firmach jak GlaxoSmithKline, Grupa NEUCA, Żabka Polska, a obecnie właściciel Strefy Dialogu, trener biznesu oraz wykładowca na studiach dziennych, podyplomowych i MBA. Prowadzi szkolenia z zakresu rozwiązywania konfliktów dostosowane do różnych grup odbiorców oraz staże dla początkujących mediatorów. Autorka wielu publikacji z zakresu mediacji, budowania wizerunku i innych obszarów biznesu w prasie branżowej. Członek zespołu projektowego Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Organizator konferencji „5 wymiarów komunikacji w mediacji. Jak budować mosty współpracy?” Była mediatorem w ogólnopolskim projekcie budowania dialogu społecznego, dotyczącym wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Pełniła rolę mentora z zakresu HR w ogólnopolskim projekcie prowadzonym przez firmę Credit Agricole. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy mediacyjnej, które utwierdza ją w przekonaniu, że każdy konflikt można rozwiązać z korzyścią dla stron. Warunek jest tylko jeden - Strony muszą chcieć go rozwiązać.