Tomasz Paweł Antoszek

Członek PCM, prawnik i psycholog biznesu, trener.
Tomasz Paweł Antoszek

KONTAKT

tomasz@antoszek.pl
Telefon: 504 923 364

Rodzaj prowadzonych mediacji:


 • gospodarcze,
 • cywilne,
 • rodzinne,
 • transgraniczne i międzynarodowe,
 • w środowisku online,
 • mediacje w jęz. ang., mediacje w jęz. niem.

Wykształcenie


doktor nauk prawnych – UAM w Poznaniu, magister prawa – UAM w Poznaniu, magister psychologii – UAM w Poznaniu

Ukończone kursy i szkolenia (dot. mediacji):


 • szkolenie spec. z mediacji – Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji
 • szkolenie spec. z mediacji cywilnych i gospodarczych – Polskie Centrum Mediacji i KUL w Lublinie
 • szkolenie podst. z mediacji – Polskie Centrum Mediacji
 • warsztat specjalistyczny Mediacje Transgraniczne – International Mediation Alliance – Berlin
 • warsztat specjalistyczny „Rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych i transgranicznych” - mediatorzy.pl, Resolutia, Culture Communication GmbH – Warszawa
 • warsztat specjalistyczny Cross-bordeer family disputes; konwencja haska, Bruksela, Belgia;
 • kurs specjalistyczny „Prawo autorskie”- UAM w Poznaniu
 • kurs specjalistyczny „Intellectual Property – UAM w Poznaniu
 • kurs specjalistyczny Copyright Law –UAM w Poznaniu
 • szkolenie – certyfikat Trenera Biznesu – Grupa TROP w Warszawie

 

Informacje o mediatorze

Prawnik, psycholog konfliktu, mediator. Adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego Uniwersytetu SWPS i Dyrektor Instytutu Prawa USWPS w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, własności intelektualnej oraz negocjacjach i mediacjach oraz psychologii zarządzania konfliktem. Od prawie 10 lat zajmuje się mediacjami, prawem cywilnym, prawem zobowiązań, prawem umów, negocjacjami oraz psychologią konfliktu. Prywatnie mąż i ojciec 4 dzieci.

Dodatkowe informacje

Mediator z listy stałych mediatorów w sprawach cywilnych zgłoszonej Prezesowi Sądu Okręgowego w Poznaniu, Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Jest współwłaścicielem Domu Mediacyjnego w Poznaniu. Trener biznesu – realizuje m.in. szkolenia z zarządzania konfliktem

Doświadczenie, udział w dużych lub szczególnych projektach itd.

Kilkukrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Polskiego Centrum Mediacji – Oddział w Poznaniu oraz prezes Instytut Rozwoju Prawa. Autor referatów i artykułów naukowych z zakresu prawa cywilnego oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Jest współautorem Komentarza do Kodeksu Cywilnego (pod red. prof. M. Gutowskiego, wyd. C.H. Beck). Współtwórca akcji społecznej #KochamySpory, promującej polubowne rozwiązywanie sporów. Jest współautorem i realizatorem innowacyjnego projektu badawczego pt. “Sprawiedliwość Słyszy Głuchych. Zwiększanie dostępu osób niesłyszących do wymiaru sprawiedliwości”.