Korzyści z mediacji

Oszczędność czasu i pieniędzy

Mediacja jest z reguły tańsza i znacznie szybsza niż postępowanie sądowe. Szybsze rozwiązanie konfliktu umożliwia stronom skupienie się na innych ważnych elementach życia prywatnego i zawodowego. Mediacja zakończona ugodą = zwrot kosztów wpisu sądowego.

Bezstresowa atmosfera

Wiemy, że sam konflikt obarczony jest stresem dla stron. Dlatego dbamy o bezpieczną atmosferę i komfort przebiegu mediacji. Spotkania odbywają się w neutralnym dla stron miejscu.

Korzystne rozwiązanie, na które masz wpływ

Tylko Ty wiesz, co jest dla Ciebie najlepsze. Dlatego w mediacji nie oddajesz konfliktu pod rozstrzygnięcie, tylko sam decydujesz o rozwiązaniu. Ugoda = satysfakcja dla OBYDWU stron konfliktu.

Udział w mediacji jest dobrowolny.

 

Na każdym etapie postępowania mediacyjnego - w przeciwieństwie do postępowania sądowego - z mediacji możesz zrezygnować bez negatywnych tego konsekwencji. Nawet w przypadku braku zawarcia ugody, uczestnicy często wskazują, że udział w mediacji przyniósł pewne korzyści.

Co strony mogą osiągnąć dzięki mediacji?

  • szansę na polubowne rozwiązanie sporu
  • szybki sposób na rozwiązanie konfliktu (czas postępowania krótszy niż w sądzie)
  • zakończenie mediacji ugodą oznacza, że wszystkie strony konfliktu są usatysfakcjonowane jego rozwiązaniem
  • zredukowanie kosztów postępowania sądowego i innych kosztów ekonomicznych konfliktu
  • utrzymanie wzajemnych relacji
  • obniżenie poziomu negatywnych emocji
  • zrozumienie potrzeb własnych oraz drugiej strony
  • utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy lub osoby
  • szansę na szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin

Satysfakcjonujące porozumienie

Dzięki udziałowi w mediacji, możesz wypracować porozumienie, które będzie satysfakcjonujące, zarówno dla Ciebie,
jak i dla osoby, z którą jesteś w konflikcie.