Realizujemy staże dla mediatorów

Na staż mogą być przyjęte osoby, które posiadają teoretyczną wiedzę z zakresu mediacji potwierdzoną świadectwami i dyplomami. Osoby zainteresowane szczegółowymi warunkami przyjęcia na staż prosimy są o kontakt e-mailowy na adres szkolenia@mediacje.poznan.pl.

Odpowiemy na e-maile, gdy kandydat na stażystę poda jakie ma przygotowanie teoretyczne do prowadzenia mediacji oraz określi w jakiego rodzaju mediacjach chciałby się specjalizować.