Szkolenia certyfikowane PCM

Organizujemy szkolenia z mediacji – podstawowe i specjalistyczne

 

Trenerzy Polskiego Centrum Mediacji posiadają nie tylko wykształcenie trenerskie (również certyfikaty międzynarodowe trenera mediacji) i doświadczenie pracy dydaktycznej na wyższych uczelniach, mogą pochwalić się również bogatym doświadczeniem praktycznym w prowadzeniu mediacji.  Dysponują co najmniej 5-letnią praktyką, a wielu ponad 10 – letnią, przeprowadzając przynajmniej 500, a niektórzy ponad 1000 mediacji.

Oferta szkoleń Polskiego Centrum Mediacji jest zgodna ze standardami szkoleń mediatorów rekomendowanymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów z dnia 23 marca 2023 r.       zobacz tu

TERMINY NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ:

 

Już wkrótce nowe terminy szkoleń.

WAŻNE: Do rozpoczęcia szkolenia specjalistycznego konieczne jest ukończenie szkolenia bazowego

Nasze szkolenia mają formułę warsztatową i odbywają się stacjonarnie.

Osoby zainteresowane szkoleniami dla mediatora proszone są o kierowanie zapytań na adres e-mail : szkolenia@mediacje.poznan.pl

 

 

Zobacz siebie w roli mediatora

Weź udział w jednym z organizowanych przez nas szkoleń.

Szkolenie podstawowe "Bazowe" (40 godz.)

Udział w szkoleniu dostarczy wiedzy z zakresu rozwiązywania konfliktów bez przemocy, zapozna z ideą mediacji oraz korzyściami jakie niesie ze sobą sprawiedliwość naprawcza. Polepszy jakość życia i funkcjonowania w społeczeństwie oraz w swoim środowisku. Szkolenie kończy się testem. Uczestnicy po pozytywnym zaliczeniu szkolenia otrzymują dyplom wraz z załącznikiem określającym zakres nabytej wiedzy i umiejętności.

Zakres tematycznych szkolenia podstawowego z mediacji.

 1. Sprawiedliwość naprawcza a sprawiedliwość karna.
 2. Procedury rozstrzygania i rozwiązywania konfliktów (sąd, arbitraż, negocjacje, facylitacje, mediacje).
 3. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów, analiza i zarządzanie konfliktem.
 4. Techniki komunikacji i negocjacji w mediacji.
 5. Strategie negocjacyjne wykorzystywane w mediacji.
 6. Procedury, standardy i metody prowadzenia mediacji, rola i style pracy mediatora w procesie mediacji.
 7. Uregulowania prawne dotyczące procedur oraz dokumentów mediacyjnych
 8. Etyka mediatora, ograniczenia mediacji i mediatora.
 9. Symulacje mediacji.

Koszt szkolenia 1.290 zł brutto

Ukończenie szkolenia podstawowego (bazowego) jest konieczne do rozpoczęcia szkoleń specjalistycznych


 

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE:

 

Szkolenie z mediacji cywilnych i gospodarczych (60 godz.)

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych. Warunkiem niezbędnym uczestniczenia w szkoleniu specjalistycznym jest ukończenie szkolenia podstawowego "bazowego." Uczestniczy szkolenia otrzymują w skrypcie szkoleniowym wzory niezbędnych dokumentów w pracy mediatora. Szkolenie kończy się testem. Uczestnicy po pozytywnym zaliczeniu szkolenia otrzymują dyplom wraz z załącznikiem określającym zakres nabytej wiedzy i umiejętności.

Zakres tematyczny szkolenia w postępowaniu cywilnym i gospodarczym

 1. Procedury prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych
 2. Specyfika mediacji cywilnych i  gospodarczych;
 3. Specyfika pracy mediatora w mediacjach cywilnych i gospodarczych, strategie i techniki negocjacyjne w mediacjach cywilnych i gospodarczych
 4. Obszary zastosowań mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych;
 5. Udział i rola pełnomocników w mediacji, współpraca mediatora i pełnomocnika;
 6. Specyfika prowadzenia mediacji bez udziału stron – tylko z pełnomocnikami;
 7. Włączanie do mediacji ekspertów zewnętrznych;
 8. Etapy mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych;
 9. Dokumentacja  przygotowywana i prowadzona przez mediatora.
 10. Prawne aspekty w mediacjach w sprawach cywilnych i gospodarczych.
 11. Symulacje mediacji z przygotowaniem dokumentacji – z podziałem na mediacje cywilne i gospodarcze kierowane przez sąd i wszczęte w inny sposób.

Koszt szkolenia 2.950 zł brutto


 

Szkolenie z mediacji rodzinnych (60 godz.)

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych. Warunkiem niezbędnym uczestniczenia w szkoleniu specjalistycznym jest ukończenie szkolenia podstawowego "bazowego". Uczestniczy szkolenia otrzymują w skrypcie szkoleniowym wzory niezbędnych dokumentów w pracy mediatora. Szkolenie kończy się testem. Uczestnicy po pozytywnym zaliczeniu szkolenia otrzymują dyplom wraz z załącznikiem określającym zakres nabytej wiedzy i umiejętność.

Zakres tematyczny szkolenia w postępowaniu w sprawach rodzinnych oraz o rozwód i separację.

 1. Procedury prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych,
 2. Specyfika mediacji rodzinnych;
 3. Specyfika pracy mediatora w sprawach rodzinnych oraz specyficzna funkcja i zadania mediatora w mediacji rodzinnej;
 4. Obszary zastosowań mediacji w sprawach rodzinnych;
 5. Udział i rola pełnomocników w mediacji, współpraca mediatora  z pełnomocnikami oraz innymi specjalistami;
 6. Etapy mediacji w sprawach rodzinnych;
 7. Dokumentacja przygotowywana i prowadzona  przez mediatora;
 8. Systemowe i funkcjonalne ujęcie rodzin;
 9. Rodzina w sytuacji rozwodu/separacji;
 10. Dziecko a kryzys w rodzinie, rola dziecka w mediacji;
 11. Prawne aspekty w mediacjach w sprawach rodzinnych.
 12. Symulacje mediacji wraz z przygotowaniem dokumentacji : pojednanie, separacja/rozwód, sprawy opiekuńcze dotyczące dzieci, alimenty, podział majątku.

Koszt szkolenia 2.490 zł brutto


 

Szkolenie specjalistyczne z mediacji szkolnych, rówieśniczych, oświatowych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego (60 godz.)

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia mediacji w sprawach nieletnich , w tym na zlecenie sądów) oraz mediacji oświatowych i rówieśniczych w szkołach.Warunkiem niezbędnym uczestniczenia w szkoleniu specjalistycznym jest ukończenie szkolenia podstawowego „bazowego” w Polskim Centrum Mediacji.
Szkolenie to szczególnie może zainteresować: nauczycieli, kadrę pedagogiczną, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i kuratoriów oraz osoby zainteresowane mediacjami rówieśniczymi i szkolnymi.

Zakres tematyczny szkolenia z zakresu mediacji rówieśniczych, szkolnych, oświatowych  i w mediacji w postępowaniu nieletnich

 1. Procedury prowadzenia mediacji w sprawach rówieśniczych, szkolnych, oświatowych i nieletniego sprawcy czynu karalnego;
 2. Specyfika mediacji rówieśniczych, szkolnych, oświatowych i nieletniego sprawcy czynu karalnego;
 3. Specyficzna funkcja i zadania mediatora w mediacjach rówieśniczych, szkolnych, oświatowych i nieletniego sprawcy czynu karalnego;
 4. Rola mediatora w mediacjach konfliktów rówieśniczych i szkolnych, oświatowych i nieletniego sprawcy czynu karalnego;
 5. Obszary zastosowań mediacji w konfliktach rówieśniczych, szkolnych, oświatowych i nieletniego sprawcy czynu karalnego;
 6. Udział i rola rodziców/opiekunów prawnych w mediacji, współpraca mediatora z nimi;
 7. Etapy mediacji w konfliktach rówieśniczych, szkolnych, oświatowych i nieletniego sprawcy czynu karalnego;
 8. Dokumentacja przygotowywana i prowadzona przez mediatora.
 9. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich i prawie oświatowym.

Koszt szkolenia 1.990 zł brutto


 

Zapisy

ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

Uwaga!

Po uzyskaniu zwrotnej informacji o wpisie na listę uczestników otrzymacie Państwo informację, że  należy dokonać wpłaty  i przesłać potwierdzenie przelewu na adres: szkolenia@mediacje.poznan.pl
Wpłat należy dokonywać na konto:

Bank PKO S.A 51 1240 1082 1111 0010 9294 8355
Polskie Centrum Mediacji
ul. Jagiellońska 58 lok. 122
03-468 Warszawa

W tytule należy podać: Poznań, tytuł szkolenia, termin, NIP w przypadku prośby o fakturę dla firmy.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń.

Rabaty:

 • 2 i 3 osoby z tej samej instytucji, organizacji, firmy – 3% ceny,
 • 4 i 6 osób z tej samej instytucji, organizacji, firmy – 5% ceny,
 • powyżej 7 osób z tej samej instytucji, organizacji, firmy – 7% ceny

więcej informacji  tutaj