Mediacja w szkole jako metoda profilaktyki i rozwiązywania konfliktów

Cele szkolenia

Warsztaty mają na celu analizę sytuacji konfliktowych występujących w środowisku szkolnym  w odniesieniu do koła konfliktu autorstwa Ch. Moora. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat korzyści płynących z zastosowania mediacji w środowisku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści długofalowych. Mediacja jako metoda profilaktyki i rozwiązywania konfliktów w szkole zaprezentowana jest na tle innych metod, stosowanych z mniejszym lub większym nasileniem w środowisku szkolnym. Celem warsztatów jest wskazanie na ideę mediacji jako możliwości budowania autonomii decyzyjnej praz podmiotowości wszystkich aktorów szkolnej rzeczywistości.

Elementem szkolenia są ćwiczenia praktyczne z uwypukleniem podstawowych technik stosowanych w pracy mediacyjnej.

Zagadnienia

Przewiduje się, że po zakończeniu szkolenia uczestnik:

  • poszerzy wiedzę na temat korzyści płynących z zastosowania mediacji w środowisku szkolnym,
  • zwiększy swoją wiedzę na temat mediacji jako metody profilaktyki i minimalizowania konfliktów, jak również metody zwiększającej kompetencje psycho-społeczne,
  • zwiększy świadomość na temat możliwości wdrażania mediacji w środowisku szkolnym,
  • zdobędzie umiejętności zastosowania podstawowych technik pracy mediacyjnej w praktyce.

Metody szkoleniowe

  • case study
  • wykład aktywizujący
  • dyskusja problemowa
  • zadania/ćwiczenia praktyczne

Ewelina Flatow -Kaleta

Trener

Ewelina Flatow-Kaleta
mediator, pedagog, szkoleniowiec, wykładowca akademicki

Mediatorka wpisana na listę stałych mediatorów w sprawach rodzinnych Sądu Okręgowego w Poznaniu, pedagog. Więcej o prowadzącym »

Miejsce szkolenia

Poznań

Cena

450zł/osoba

Dodatkowe informacje

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu!
Ilość miejsc ograniczona.

Termin

Do ustalenia bezpośrednio z prowadzącym: 
ewelina.flatow@mediacje.poznan.pl