Szkolenia certyfikowane PCM

Organizujemy szkolenia z mediacji – podstawowe i specjalistyczne

Trenerzy Polskiego Centrum Mediacji posiadają nie tylko wykształcenie trenerskie (również certyfikaty międzynarodowe trenera mediacji) i/lub doświadczenie pracy dydaktycznej na wyższych uczelniach. Ich kwalifikacje przewyższają standardy przyjęte przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów, zgodnie z którymi prowadzący szkolenia z zakresu mediacji muszą mieć co najmniej 2 letnią praktykę mediacyjną. Nasi trenerzy dysponują co najmniej 5-letnią praktyką, a wielu ponad 10 – letnią, przeprowadzając przynajmniej 500, a niektórzy ponad 1000 mediacji.

Wszystkie osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w roli mediatora Polskie Centrum Mediacji o. w Poznaniu zaprasza w najbliższym czasie na szkolenia:

Szkolenia Bazowe:

* 17-18-19.05.2019 (rekrutacja zamknięta)

Szkolenie specjalistyczne na mediatora w sprawach rodzinnych: ( rekrutacja zamknięta)
* 23-24-25-26.05.2019 - I zjazd
* 06-07-08-09.06.2019 - II zjazd

szkolenie specjalistyczne na mediatora w sprawach karnych:
* 25-26.05.2019 ( rekrutacja zamknięta)

Zobacz siebie w roli mediatora

Weź udział w jednym z organizowanych przez nas szkoleń.

Szkolenie podstawowe "Bazowe" ( 28 godz.)
Udział w szkoleniu dostarczy wiedzy z zakresu rozwiązywania konfliktów bez przemocy, zapozna z ideą mediacji oraz korzyściami jakie niesie ze sobą sprawiedliwość naprawcza. Polepszy jakość życia i funkcjonowania w społeczeństwie oraz w swoim środowisku. Szkolenie kończy się testem. Uczestnicy po pozytywnym zaliczeniu szkolenia otrzymują dyplom wraz z załącznikiem określającym zakres nabytej wiedzy i umiejętności.
Koszt szkolenia 840 zł

Szkolenie z mediacji rodzinnych (78 godz.)
Szkolenie przygotowuje do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych. Warunkiem niezbędnym uczestniczenia w szkoleniu specjalistycznym jest ukończenie szkolenia podstawowego "bazowego."Uczestniczy szkolenia otrzymują w skrypcie szkoleniowym wzory niezbędnych dokumentów w pracy mediatora. Szkolenie kończy się testem. Uczestnicy po pozytywnym zaliczeniu szkolenia otrzymują dyplom wraz z załącznikiem określającym zakres nabytej wiedzy i umiejętność. 
Koszt szkolenia 1800 zł

Szkolenie z mediacji cywilnych i gospodarczych ( 56 godz.)
Szkolenie przygotowuje do prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych. Warunkiem niezbędnym uczestniczenia w szkoleniu specjalistycznym jest ukończenie szkolenia podstawowego "bazowego." Uczestniczy szkolenia otrzymują w skrypcie szkoleniowym wzory niezbędnych dokumentów w pracy mediatora. Szkolenie kończy się testem. Uczestnicy po pozytywnym zaliczeniu szkolenia otrzymują dyplom wraz z załącznikiem określającym zakres nabytej wiedzy i umiejętności. 
Koszt szkolenia 2250 zł.

Szkolenie specjalistyczne z mediacji szkolnych, rówieśniczych, oświatowych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego ( 40 godz.)
Szkolenie przygotowuje do prowadzenia mediacji w sprawach nieletnich , w tym na zlecenie sądów) oraz mediacji oświatowych i rówieśniczych w szkołach.Warunkiem niezbędnym uczestniczenia w szkoleniu specjalistycznym jest ukończenie szkolenia podstawowego „bazowego” w Polskim Centrum Mediacji.
Szkolenie to szczególnie może zainteresować: nauczycieli, kadrę pedagogiczną, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i kuratoriów oraz osoby zainteresowane mediacjami rówieśniczymi i szkolnymi.
Koszt szkolenia 1100 zł

 

 

 

Zapisy

  1. Pobierz formularz_zgloszenie_na_szkolenie
  2. Wyślij na szkolenia@mediacje.poznan.pl

ZGŁOSZENIA i PYTANIA: szkolenia@mediacje.poznan.pl, tel. 667 618 434 w wtorki. i piątki w godz. 13.00 - 15.00

 

Uwaga!

Po uzyskaniu zwrotnej informacji o wpisie na listę uczestników należy dokonać wpłaty i przesłać potwierdzenie przelewu na adres: szkolenia@mediacje.poznan.pl
Wpłat należy dokonywać na konto:

Volkswagen Bank Polska S.A
87 2130 0004 2001 0389 0019 0001

Polskie Centrum Mediacji ul. Jagiellońska 58 03-468 Warszawa
w tytule należy podać: Poznań, … tytuł szkolenia i termin, NIP firmy

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń.

Rabaty:

  • 2 i 3 osoby z tej samej instytucji, organizacji, firmy – 3% ceny,
  • 4 i 6 osób z tej samej instytucji, organizacji, firmy – 5% ceny,
  • powyżej 7 osób z tej samej instytucji, organizacji, firmy – 7 % ceny

więcej informacji  http://mediator.org.pl/szkolenia_z_mediacji/30/1,,/