Szkolenia certyfikowane PCM

Organizujemy szkolenia z mediacji – podstawowe i specjalistyczne

Trenerzy Polskiego Centrum Mediacji posiadają nie tylko wykształcenie trenerskie (również certyfikaty międzynarodowe trenera mediacji) i/lub doświadczenie pracy dydaktycznej na wyższych uczelniach. Ich kwalifikacje przewyższają standardy przyjęte przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów, zgodnie z którymi prowadzący szkolenia z zakresu mediacji muszą mieć co najmniej 2 letnią praktykę mediacyjną. Nasi trenerzy dysponują co najmniej 5-letnią praktyką, a wielu ponad 10 – letnią, przeprowadzając przynajmniej 500, a niektórzy ponad 1000 mediacji.

Wszystkie osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w roli mediatora Polskie Centrum Mediacji o. w Poznaniu zaprasza w najbliższym czasie na szkolenia:

PODSTAWOWE: 23-25.10.2020 ( trener Katarzyna Stryjek) (nabór otwartyharmonogram godzinowy 

Ze względu na warsztatowy i interaktywny przebieg szkolenia nie  proponujemy odbycia go w zdalnej formule.

 Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do dnia 2 października 2020 roku.

Z MEDIACJI CYWILNYCH I GOSPODARCZYCH (trener Robert Kaszczyszyn): ( nabór otwarty):

I zjazd 13-15.11.202r,

II zjazd 20-22.11.2020r.

Harmonogram godzinowy m. cywilno -gospodarcze

Ze względu na warsztatowy i interaktywny przebieg szkolenia nie  proponujemy odbycia go w zdalnej formule.

Szkolenia odbędą się  jeśli zbierze się grupa szkoleniowa. Przypominamy ponadto, że w szkoleniu specjalistycznym można wziąć udział mając już szkolenie podstawowe z mediacji. W indywidualnych przypadkach dopuszczamy możliwość udziału dla osób, które odbyły inny rodzaj szkolenia niż bazowe w PCM.

Osoby zainteresowane szkoleniami w Poznaniu  prosimy o zgłaszanie się na adres: szkolenia@mediacje.poznan.pl

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do dnia 25 października 2020 roku.

Nie planujemy organizowania kolejnych szkoleń w bieżącym roku kalendarzowym.

 

 

Zobacz siebie w roli mediatora

Weź udział w jednym z organizowanych przez nas szkoleń.

Szkolenie podstawowe "Bazowe" (28 godz.)
Udział w szkoleniu dostarczy wiedzy z zakresu rozwiązywania konfliktów bez przemocy, zapozna z ideą mediacji oraz korzyściami jakie niesie ze sobą sprawiedliwość naprawcza. Polepszy jakość życia i funkcjonowania w społeczeństwie oraz w swoim środowisku. Szkolenie kończy się testem. Uczestnicy po pozytywnym zaliczeniu szkolenia otrzymują dyplom wraz z załącznikiem określającym zakres nabytej wiedzy i umiejętności.
Koszt szkolenia 880 zł brutto

 

Szkolenie z mediacji rodzinnych (78 godz.)
Szkolenie przygotowuje do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych. Warunkiem niezbędnym uczestniczenia w szkoleniu specjalistycznym jest ukończenie szkolenia podstawowego "bazowego."Uczestniczy szkolenia otrzymują w skrypcie szkoleniowym wzory niezbędnych dokumentów w pracy mediatora. Szkolenie kończy się testem. Uczestnicy po pozytywnym zaliczeniu szkolenia otrzymują dyplom wraz z załącznikiem określającym zakres nabytej wiedzy i umiejętność.
Koszt szkolenia 1980 zł brutto

Szkolenie z mediacji cywilnych i gospodarczych (56 godz.)
Szkolenie przygotowuje do prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych. Warunkiem niezbędnym uczestniczenia w szkoleniu specjalistycznym jest ukończenie szkolenia podstawowego "bazowego." Uczestniczy szkolenia otrzymują w skrypcie szkoleniowym wzory niezbędnych dokumentów w pracy mediatora. Szkolenie kończy się testem. Uczestnicy po pozytywnym zaliczeniu szkolenia otrzymują dyplom wraz z załącznikiem określającym zakres nabytej wiedzy i umiejętności.
Koszt szkolenia 2360 zł brutto

Szkolenie specjalistyczne z mediacji szkolnych, rówieśniczych, oświatowych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego (40 godz.)
Szkolenie przygotowuje do prowadzenia mediacji w sprawach nieletnich , w tym na zlecenie sądów) oraz mediacji oświatowych i rówieśniczych w szkołach.Warunkiem niezbędnym uczestniczenia w szkoleniu specjalistycznym jest ukończenie szkolenia podstawowego „bazowego” w Polskim Centrum Mediacji.
Szkolenie to szczególnie może zainteresować: nauczycieli, kadrę pedagogiczną, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i kuratoriów oraz osoby zainteresowane mediacjami rówieśniczymi i szkolnymi.
Koszt szkolenia 1100 zł brutto

 

 

Uwaga!

Po uzyskaniu zwrotnej informacji o wpisie na listę uczestników otrzymacie Państwo informację, że  należy dokonać wpłaty  i przesłać potwierdzenie przelewu na adres: szkolenia@mediacje.poznan.pl
Wpłat należy dokonywać na konto:

Bank PKO S.A 51 1240 1082 1111 0010 9294 8355
Polskie Centrum Mediacji
ul. Jagiellońska 58 lok. 122
03-468 Warszawa

W tytule należy podać: Poznań, tytuł szkolenia, termin, NIP w przypadku prośby o fakturę dla firmy.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń.

Rabaty:

  • 2 i 3 osoby z tej samej instytucji, organizacji, firmy – 3% ceny,
  • 4 i 6 osób z tej samej instytucji, organizacji, firmy – 5% ceny,
  • powyżej 7 osób z tej samej instytucji, organizacji, firmy – 7% ceny

więcej informacji  tutaj