Obowiązek informacyjny

Wykonując obowiązek wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych, uprzejmie informujemy, że :

  1. Administratorem zbieranych na stronie danych osobowych jest Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu (PCM), ul. Św. Marcin 22/33, a obowiązki administratora pełni Prezes PCM;
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika wyrażona poprzez wysłanie do nas wiadomości/wypełnienie formularza;
  3. Przetwarzamy takie dane użytkownika, które on sam udostępnił, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, czy adres korespondencyjny,
  4. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania mediacyjnego/udzielenia odpowiedzi na wysłaną wiadomość/prowadzenia rekrutacji na szkolenie organizowane przez PCM, lub w innym celu, dla którego użytkownik kontaktował się z nami;
  5. W razie dalszego prowadzenia mediacji dane użytkownika mogą zostać przekazane Mediatorowi prowadzącemu postępowanie mediacyjne w niniejszej sprawie w celu umożliwienia mu wykonania jego obowiązków; zostaną też przekazane sądowi w celu zatwierdzenia zawartej ugody, jeśli taka zostanie zawarta lub jeśli strony złożą taki wniosek (mediacja umowna);
  6. Dane nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom, chyba, że obowiązek taki wynika z przepisów prawa,
  7. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do danych, dokonania ich korekty, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, oraz prawo do żądania przekazania tych danych innemu administratorowi,
  8. Użytkownikowi przysługuje również prawo żądania usunięcia danych osobowych z bazy administratora, po zakończeniu postępowania mediacyjnego, lub zrealizowania innego celu, dla którego skontaktował się z nami, chyba, że istniej inna podstawa do ich przetwarzania (przetwarzanie uzasadnione prawnym interesem administratora),
  9. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
  10. Wszelkie dalsze informacje uzyskasz pod adresem mailowym pcm@mediacje.poznan.pl