Mediacje pracownicze jako skuteczna metoda rozwiązywania konfliktów w firmie

Cele szkolenia

 • przedstawienie praktycznych umiejętności z zakresu skutecznego rozwiązywania konfliktów w zespole poprzez mediację,
 • przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu mediacji,
 • przekazanie wiedzy z zakresu wdrożenia procesu mediacji do organizacji w aspekcie procesowym,
 • przedstawienie praktycznych umiejętności pozwalających zarówno na prowadzenie mediacji wewnętrznych w organizacji, jak i przygotowanie strony do udziału w mediacji,
 • przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania konfliktem.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów w pracy za pomocą mediacji. W trakcie szkolenia swoje kompetencje mogą zwiększyć:

 • kierownicy, menedżerowie,
 • szefowie działów produkcyjnych,
 • brygadziści, liderzy zespołów,
 • pracownicy działów HR/menedżer HR, dyrektor działu,
 • dyrektor zarządzający,
 • pracownicy działów PR, działów komunikacji, prawnych.

Zagadnienia

 • Psychologia konfliktu w aspekcie postępowania mediacyjnego
 • Mediacje pracownicze jako metoda rozwiązywania konfliktów w firmie
 • Komunikacja w mediacji
 • Postępowanie po zakończeniu mediacji
 • Wdrożenie mediacji do organizacji
 • Symulacje mediacji (stanowią minimum 1 dzień szkolenia)

Metody szkoleniowe

 • case study
 • prezentacje
 • ćwiczenia indywidualne
 • odgrywanie ról
 • praca w grupach
 • dyskusje
 • burze mózgów

Anna Warlich

Trener

Anna Warlich
ekonomista, psycholog biznesu i trener

Wieloletnia prezes i mediator Polskiego Centrum Mediacji o. w PoznaniuWspółpracuje z sądami w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach  gospodarczych, pracowniczych i cywilnych.  Więcej o prowadzącym »

Miejsce szkolenia

Poznań

Cena

1400zł/ 2 dni /1 osoba

Dodatkowe informacje

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu!
Ilość miejsc ograniczona.

Termin

Do ustalenia bezpośrednio z prowadzącym: 
anna.warlich@mediacje.poznan.pl

Korzyści dla uczestników

Przewiduje się, że po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • Zdobędzie wiedzę na temat ugodowej i pozasądowej metody rozwiązywania sporów, jaką jest mediacja
 • Pozna prawne aspekty związane z mediacjami
 • Będzie potrafił prowadzić mediację wewnątrz organizacji, w której pracuje
 • Będzie mógł uchronić firmę przed udziałem w postępowaniu sądowym
 • Nabędzie kompetencji w zakresie zarządzania zespołem w czasie konfliktu
 • Będzie potrafił wspierać pracowników w skutecznym rozwiązywaniu konfliktów za pomocą mediacji
 • Będzie budował relacje wzajemnego szacunku i zrozumienia
 • Będzie potrafił konstruktywnie i ugodowo rozwiązać konflikty, które dotyczą nie tylko jego osoby
 • Zwiększy efektywności pracy swojego zespołu
 • Będzie wspierał członków organizacji w poszukiwaniu satysfakcjonujących rozwiązań konfliktu na różnym poziomie eskalacji
 • Będzie myślał strategicznie i konstruktywnie w sytuacji konfliktu
 • Będzie budował pozytywny wizerunek organizacji