Marzena Bilińska-Fiałkowska

Mediator, członek Zarządu PCM, członek zespołu projektowego PCM, Negocjator, Ekspert branżowy do spraw europejskich

KONTAKT

marzena.fialkowska@mediacje.poznan.pl
Telefon: +48 608 339 189

Rodzaj prowadzonych mediacji:


 • cywilne,
 • gospodarcze,
 • rodzinne,
 • pracownicze

Wykształcenie


Absolwentka Prawa w Biznesie, Studiów podyplomowych na kierunku : Negocjacje i Mediacje WSB w Poznaniu.

Ukończone kursy i szkolenia (dot. mediacji):


 • Mediacja w postępowaniu cywilnym i gospodarczym (PCM)
 • Mediacje w ramach Studiów Podyplomowych Negocjacji i Mediacji
 • Błędne koła w komunikacji
 • Podsumowanie-praca w strukturze mediacji i impas
 • Analiza transakcyjna w mediacji
 • Mediacja w sporach cywilnych i gospodarczych (CAM)
 • Konstruowanie ugód mediacyjnych
 • Mediacja w Polsce i na świecie- aktualne wyzwania
 • Kurs z zakresu negocjacji. Ekspert branżowy do spraw europejskich.
 • Konferencje organizowane przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z cyklu „Poznański Salon Mediacji”,
 • konferencja Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu „ 5 wymiarów komunikacji. Jak budować mosty współpracy”
 • Superwizja mediacji - Jak budować mosty współpracy? Mediacje: rodzina, biznes, administracja
 • konferencja UAM – „Mediacja w administracji”
 • seminarium organizowane przez Sąd Okręgowy w Poznaniu - „Zasady sporządzania ugód w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków”

Informacje o mediatorze

Mediator, negocjator.Wpisana w 2018 roku na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.
Ekspert branżowy do spraw europejskich.Przez 26 lat prowadziła działalność gospodarczą. Od 30 lat działa w samorządzie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej. Współpracuje z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą biorąc udział w spotkaniach mediacyjnych między usługobiorcą i usługodawcą od 1987 roku. Uczestniczyła w programach unijnych jako delegat Związku Rzemiosła Polskiego w Brukseli. Współpracując ze Związkiem Rzemiosła Polskiego brała udział w spotkaniach w Komisji Europejskiej w ramach dialogu społecznego. Brała aktywny udział w projekcie i współpracy przy wdrażaniu działań mających na celu włączenie ZRP, jako rzecznika interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w prace Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SMEUnited dawniej UAPME) ukierunkowane na sprawy branżowe.
Członek Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz Polskiego Centrum Mediacji O. Poznań.