Halina Kutereba

Mediator wpisany na listę mediatorów stałych Sądu Okręgowego w Poznaniu, socjolog, pedagog specjalny, licencjonowany zarządca nieruchomości. Mediatorka od 2000 r. w sprawach karnych i od 2008 w sprawach cywilnych.
Halina Kutereba

KONTAKT

halina.kutereba@mediacje.poznan.pl
Telefon: +48 502 142 739

Rodzaj prowadzonych mediacji:


 • cywilne,
 • rodzinne,
 • gospodarcze
 • pracownicze

Wykształcenie:


 • socjolog ,
 • pedagog specjalny,
 • zarządzanie nieruchomościami,

Ukończone kursy i szkolenia (dot. mediacji):


 • Kurs mediacji org. przez Zespól ds. wprowadzania Mediacji w Polsce, 1999( 35 godz.)
 • Szkolenie MS w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych, 2011 ( 32 godz.)
 • Szkolenie dla mediatorów Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, 2015 ( 40 godz.)
 • Szkolenie MS „Propagowanie Alternatywnych Metod rozwiązywania Sporów,” ( w zakresie mediacji cywilnych i gospodarczych) ,(32 godz.), 2016
 • Dyplom PCM mediatora konfliktów rówieśniczych, szkolnych i Nieletniego sprawcy czynu karalnego Nr 600/MKRSiN/03/Poznań/2017(szkolenie 40 godz.)
 • Szkolenie ”Mediacje w administracji” ( szkolenie 8 godz.)
 • Dyplom PCM mediatora w sprawach cywilnych i gospodarczych nr 1432/MCG/Poznań/2018 ( szkolenie 56 godz.)

Informacje o mediatorze:

Mediacji towarzyszę od początków jej zaistnienia w naszej rzeczywistości prawnej. Wieloletnia aktywność mediacyjna sprawiła, że jestem gorącą zwolenniczką mediacji przedsądowej i samodzielnego wzięcia swoich spraw w swoje ręce z zachowaniem szacunku do partnera/ kontrahenta. W mediacjach w obszarze rodziny mam duże doświadczenie w pomocy w budowaniu odpowiedzialnej współpracy rodziców ukierunkowanej na potrzeby dzieci oraz w kompleksowym rozwiązywaniu problemów okołorozstaniowych w tym ustalaniu finansowania potrzeb dziecka i podziału majątku wspólnego. Moje kompetencje mediacyjne budowałam na wieloletnim doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z rodziną w kryzysie.Prowadzę mediacje oraz szkolenia na terenie szkoły, w tym w zakresie mediacji rówieśniczych. Mam doświadczenie w prowadzeniu mediacji w konfliktach między nauczycielami oraz nauczycielami i dyrekcją.