Z przyjemnością informujemy, że 21 października 2021 r. podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji, zostało podpisane porozumienie o współpracy Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dokument został podpisany przez  Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM Poznań-  prof. dr hab. Tomasza Nieboraka i przez reprezentację Polskiego Centrum Mediacji –  Prezes Annę Warlich i Wiceprezes Halinę Kuterebę.

Zawarte porozumienie jest efektem wcześniejszych działań naszego stowarzyszenia we współpracy z Panią prof. dr hab. Joanną Muchą i dr Piotrem Karlikiem podczas realizacji projektów związanych z popularyzacją mediacji w polskiej rzeczywistości społecznej, organizacji konferencji, konsultacji prawnych dotyczących  przepisów z zakresu mediacji, dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem naszych mediatorów ze studentami WPiA dotyczących postępowań mediacjyjnych.

Zgodnie z porozumieniem współpraca obejmować będzie m.in. wspieranie wzajemnych inicjatyw na rzecz promowania i popularyzowania idei mediacji, w tym: działalność edukacyjną i naukową, programy stażowe oraz praktyki studenckie, organizację szkoleń, konferencji naukowych i innych form edukacji dotyczącej problematyki związanej z zakresem zadań Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu.