Zarządzanie konfliktem w organizacjach

Cele szkolenia

 • diagnozowanie konfliktu,
 • strategie radzenia sobie z konfliktem,
 • mediacja jako jedna z głównych technik zarządzania konfliktem,
 • nabycie praktycznej wiedzy z zakresu mediacji,
 • mediacja w organizacji,
 • mediacja w miejscu pracy dla zespołów,
 • powody powstawania konfliktów,
 • metody zapobiegania konfliktom.

Adresaci szkolenia

 • Pracownicy działu HR
 • Menagerowie
 • Dyrektorzy zarządzający
 • Przedsiębiorcy
 • Kierownicy

Zagadnienia

Przewiduje się, że po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • zwiększy wiedzę z zakresu diagnozowania konfliktu,
 • zdobędzie wiedzę z zakresu zdobycia dodatkowych korzyści finansowych dla firmy, dzięki wprowadzeniu mediacji,
 • zdobędzie wiedzę z zakresu technik radzenia sobie z konfliktem,
 • zdobędzie wiedzę z zakresu wykorzystywania mediacji w organizacjach,
 • nabędzie umiejętności zapobiegania konfliktom,
 • nabędzie umiejętności wykorzystania konfliktu jako zjawiska konstruktywnego/pozytywnego.

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • testy
 • praca w grupach
 • dyskusje
 • case study
 • symulacje

Karolina Amissah Pszczółkowska

Trener

Karolina Amissah Pszczółkowska
mediator, radca prawny

Specjalizuje się w mediacjach: gospodarczych, cywilnych, rodzinnych i pracowniczych. Więcej o prowadzącym »

Miejsce szkolenia

Poznań

Cena

599zł / 2 dni / 1 osoba

Dodatkowe informacje

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu!
Ilość miejsc ograniczona.

Termin

Do ustalenia bezpośrednio z prowadzącym: 
kap@mediacje.poznan.pl