Dr Janina Waluk

Patronka Polskiego Centrum Mediacji

Dr Janina Waluk była współzałożycielką i wieloletnim Prezesem Polskiego Centrum Mediacji, a także przewodniczącą Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości i członkiem założycielem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Osobą, od której wielu polskich mediatorów uczyło się, jak mediować, a która jak nikt inny przyczyniła się do rozwoju mediacji w Polsce.

Janka Waluk, to wielkiej klasy społecznik, działaczka opozycji antykomunistycznej, pracownik naukowy UW oraz wieloletni pracownik Kancelarii Senatu. Zmarła 2 kwietnia 2008.

W czwartek 16 października 2008 roku po raz pierwszy, właśnie z jej inicjatywy, obchodzono również w Polsce Międzynarodowy Dzień Mediacji. To ona wystąpiła z propozycją, by wprowadzić ogólnopolski Dzień Mediatora czy Mediacji, który łączyłby wysiłki różnych organizacji mediacyjnych i promował rozwój mediacji w Polsce.