Małgorzata Pater

Członek założyciel poznańskiego oddziału PCM, mediator PCM, doradca zawodowy
Małgorzata Pater

KONTAKT

pater.malgorzata@wp.pl
Telefon: 602 155 366

Rodzaj prowadzonych mediacji:


  • gospodarcze,
  • cywilne,
  • pracownicze.

Wykształcenie


Mgr - absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Ukończone kursy i szkolenia (dot. mediacji):


  • Specjalistyczne Szkolenie z Mediacji Cywilnych i Gospodarczych organizowane przez Polskie Centrum Mediacji w Warszawie w wymiarze 37 godzin Dyplom nr 85/MC/04/08 wydany w 2008 roku
  • Kurs z Mediacji prowadzony przez Polskie Centrum Interakcji i Negocjacji w Warszawie w wymiarze 35 godzin w 2000 roku nr 261/2000
  • Udział w warsztatach z ,,Mediacji między Ofiarą i Sprawcą” organizowane przez Zespół ds. wprowadzania Mediacji w Polsce w wymiarze 35 godzin w dn. 18-22 luty 2000 roku
  • Szkolenie Specjalistyczne w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych organizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Ministerstwo Sprawiedliwości w 2011 r.
  • Szkolenie ,,Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2016 r.

 

Dodatkowe informacje

Małgorzata Pater zagadnieniami z zakresu mediacji zajmuje się od 2000 roku. Uczestniczyła w wielu projektach związanych z konfliktami pracowniczymi związanymi ze zwolnieniami grupowymi.