Z okazji międzynarodowego tygodnia mediacji

w dniu 8 października 2021 r. odbyła się  w Gnieźnie Konferencja  „Mediacja szansą dla każdego”

Została ona objęta patronatem Prezydenta Miasta Gniezna, Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego, Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, Prezesa Sądu Rejonowego w Gnieźnie oraz Prezesa Sądu Arbitrażowego w Gnieźnie.

Wydarzenie to miało na celu promocję mediacji i rozpowszechnianie wiedzy o niej. Konferencja w swoim głównym założeniu była szansą na poznanie instytucji mediacji i możliwości jej zastosowania w różnych aspektach życia gospodarczego, społecznego jak również osobistego. Dała także możliwość  uczestnikom spotkania tam wykładowców i praktyków, którzy są pasjonatami mediacji i chętnie dzielą się  swoją wiedzą z innymi.

Prelegentami byli:

dr Tomasz Antoszek , który przewrotnie poruszył temat „ Po diabła prawnikom mediator? Mediacja jako niealternatywna forma rozwiazywania sporów”,

mediator Katarzyna Radziejewska, która przedstawiła sposób budowania „Marki osobistej mediatora i jej roli w sprzedaży usług mediacyjnych”

dr Aleksandra Włosińska ciekawie i zarazem dostępnie przedstawiła podstawowe informacje na temat „Ugody mediacyjnej”,

na zakończenie prelekcji wystąpiła SSR Olimpia Barańska-Małuszek  opowiadając na temat „ Mediacji w Polsce i w Europie w dobie pandemii, perspektywy rozwoju po epidemii”.

Po przerwie odbył się panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości i uczestników konferencji.

Gośćmi panelu byli:

SSR Olimpia Barańska-Małuszek

Mediator Jolanta Koczorowska

Mediator Agnieszka Warduleńska

Mediator Janusz Kazimierczak

Panel dyskusyjny poprowadzili mediatorzy: Anna Karwowska i Dawid Łuczak.

Organizatorami konferencji były:

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Oddział w Gnieźnie oraz

Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji.